Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Accreditation of journalists in Parliament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 27.12.2011

12/27/2011 9:00 AM

Legislature:  Legislatura XIX (12/28/2010 - 12/27/2014)

Session:  toamna-iarna 2011 (9/1/2011 - 11/30/2014)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 2582 Proiectul legii privind integrarea străinilor în Republica Moldova
2. 2688 Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind statutul apatrizilor
3. 2558 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte – art.3'3; Legea cu privire la taxele consulare – art.4)
4. 2097 Proiectul legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei – art.17, 18; Legea privind Codul de conduită a funcţionarului public – art.12''1, 13; ş.a.)
5. 2534 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.125-XVI din 11.05.2007 privind cultele religioase şi părţile lor componente (art.1, 2, 3, ş.a.)
6. 2264 Proiectul legii privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici
7. 2719 Proiectul legii cu privire la Poliţia de Frontieră
8. 2483 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte – art.3; Legea cu privire la statutul juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor în RM – art.2; ş.a.)
9. 2728 Proiectul legii pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind asocierea Republicii Moldova şi al şaptelea Program-cadru al Comunităţii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi d
10. 1602 Proiectul legii privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil
11. 2707 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea alineatului (2) al articolului 4 din Legea nr.289-XV din 22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale
12. 2734 Proiectul legii privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi
13. 1514 Proiectul legii cu privire la dispozitivele medicale
14. 1639 Proiectul legii privind organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din Republica Moldova
15. 2836 Proiectul de hotărîre cu privire la bugetul Parlamentului pentru anul 2012
16. 2595 Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2012
17. 1187 Proiectul legii pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte legislative (Legea cu privire la asigurări – art.1, 5, 6, ş.a.; Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule – art.2, 3, 4, ş.a
18. 2575 Proiectul legii privind piaţa de capital
19. 1865 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi – art.10; Legea taxei de stat – art.6; Legea cu privire la bani – art.2, 3, 6; ş.a.)
20. 2544 Proiectul legii cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică
21. 2576 Proiectul legii insolvabilităţii
Questions/Interpellations
Sesization object Prezentarea unei informaţii referitor la cazurile de ridicare a mandatelor consilierilor locali
Authority/Institution Guvernul RM
Name, Surname Botnariuc Tatiana
Answer method On paper
Response term 15 zile
Video, Audio, Text Question:

INTERPELARE


Answer:

 

Response Sitting

Sesization object reiterată interpelarea din 27.10.2011
Authority/Institution Guvernul
Name, Surname Ivanov Violeta
Answer method On paper
Response term 15 zile
Video, Audio, Text Question:

 

Doamna  Violeta Ivanov – Fracțiunea PCRM:

La data de 27 octombrie 2011  m-am adresat Guvernului Republicii Moldova și Ministerului Mediului cu privire la funcționarea ilegală a unei Uzine de asfalt în orașul Vatra, municipiul Chișinău.

Pînă la moment am primit răspuns doar de la Ministerul Mediului, prin care deci a fost întocmit un proces-verbal și ei, într-adevăr, confirmă faptul că uzina funcționează ilegal, deci în pofida necesității respectării Legii cu privire la protecția mediului și expertizei ecologice.

Mă surprinde faptul că, cu toate că au trecut două luni de zile, la această scrisoare nu am primit răspuns de la Guvern. Cu atît mai mult, că această uzină funcționează ilegal, fapt care a constat și Ministerul Mediului, și pe lîngă prejudiciul care a fost cauzat mediului înconjurător și sănătății populației nu se achită impozite statului. Iar paralel Guvernul vine și votăm în Parlament politica bugetar-fiscală, prin care se mărește presiunea fiscală asupra persoanelor fizice și juridice destul de mult, pentru a-și acoperi găurile din buget cauzate de o administrare fiscală necompetentă.

Solicit ca Secretariatul să mă informeze încă o dată, de ce pînă acum n-am primit răspuns la interpelare?

Mulțumesc.


Answer:

 

Response Sitting
Video, Audio, Text ORDINEA DE  ZIORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe