Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
 
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
 
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Şedinţe plenare

Şedinţa plenară din 09.09.2021

09.09.2021 12:00

Subiecte Agenda
  Subiectul Descrierea Video, Audio, Text
1. 221 Proiectul de hotărâre privind numirea unui judecător în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
2. 214 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare – art.15; Legea concurenței nr.183/2012 – art.44; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
3. 215 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal nr.1163/1997 – art.1323; Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public – art.9; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
4. 1189 Raportul anual al Comisiei Naționale a Pieței Financiare pe anul 2020
5. 231 Proiectul de hotărâre privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
6. 49 Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali nr.220/2007 (art.161, 17)
7. 131 Proiectul legii privind modificarea și completarea Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice (art.65)
8. 226 Proiectul legii privind importul stației de epurare
9. 363 Proiectul legii pentru completarea articolului 64 al Codului Transporturilor Rutiere nr.150 din 17.07.2014
10. 493 Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul vamal – art.20; Legea cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice – art.10; ș.a.)
11. 91 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr.93-XIV din 15.07.1998 (art.18, anexa)
12. 67 Proiectul legii pentru modificarea și completarea literei c) a alineatului (1) al articolului 5 din Legea nr.1569-XV din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice
13. 376 Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător (Anexa)
14. 2168 Proiectul legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind deşeurile de producţie şi menajere – art.1, 2, 13, ş.a.; Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător – art.15, Anexa)
15. 134 Proiectul legii privind Fondul național de garanție în asigurări
16. 212 Proiectul de hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
17. 218 Proiectul de hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
18. 219 Proiectul de hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
19. 220 Proiectul de hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
20. 59 Proiectul de lege pentru modificarea art.20 din Legea ocrotirii sănătății nr.411/1995
21. 233 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii (art.8, 12, 16, 33, )
22. 226 Proiectul de hotărâre privind inițierea controlului parlamentar asupra activității Centrului Național Anticorupție REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
23. 234 Proiectul de hotărâre privind raportul anual de activitate al Comisiei Naționale a Pieței Financiare și funcționarea pieței financiare nebancare REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
24. 235 Proiectul de hotărâre privind revocarea unor membri ai Consiliului de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
25. 228 Proiectul de hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
26. ÎNTREBĂRI ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text S T E N O G R A M AS T E N O G R A M A
PROIECT DE ORDINE DE ZIPROIECT DE ORDINE DE ZI
SUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZISUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZI
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Ultimele acte legislative adoptate
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel:
 022 820 126

 info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"