Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 23.04.2021

4/23/2021 10:00 AM

Legislature:  Legislatura X (3/21/2019 - 7/25/2021)

Session:  Legislatura X (3/21/2019 - 7/25/2021)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 109 Proiectul de lege privind compensarea tarifelor la energia electrică utilizată de consumatorii gospodăriilor casnice
2. 110 Proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021 (art.1, 2)
3. 120 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 15 din Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern
4. 224 Proiectul de lege privind instituirea moratoriului asupra recoltării maselor lemnoase
5. 101 Proiectul de lege privind renunțarea la schimbarea sezonieră a orei
6. 104 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 14, alineatul (2) din Legea privind răspunderea civilă și cerințele de asigurare a operatorilor aerieni și a operatorilor de aeronave nr.118/2020
7. 254 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.397 din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale (art.5)
8. 23 Proiectul de lege cu privire la impozitarea specială a serviciilor realizate în cadrul activităților atribuite la secțiunea I a Clasificatorului activităților din economia Moldovei
9. 117 Proiectul de lege pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2021 nr.256/2020 (art.1, anexa nr.1, anexa nr.1.1, ș.a.)
10. 91 Proiectul de lege privind abrogarea Legii nr.235 din 3 octombrie 2016 privind emisiunea obligațiunilor de plată derivate din garanțiile de stat nr.807 din 17 noiembrie 2014 și nr.101 din 1 aprilie 2015
11. ÎNTERPELĂRI ÎNTERPELĂRI
Video, Audio, Text STENOGRAMASTENOGRAMA
SUPLIMENT la Ordinea de zi SUPLIMENT la Ordinea de zi
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
Declarations
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Agenda
Monday, October 25, 2021
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe