Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 22.04.2021

4/22/2021 10:00 AM

Legislature:  Legislatura X (3/21/2019 - 7/25/2021)

Session:  Legislatura X (3/21/2019 - 7/25/2021)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 82 Proiectul de lege cu privire la blocul locativ din strada Alba Iulia nr.91/3, mun.Chișinău, destinat participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Centrala Atomo Electrică Cernobîl
2. 60 Proiectul de lege pentru modificarea art.51 din Legea cu privire la locuințe nr.75/2015
3. 254 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.397 din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale (art.5)
4. 262 Proiectul de lege pentru modificare art.5 din Legea nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale
5. 59 Proiectul de lege pentru modificarea art.20 din Legea ocrotirii sănătății nr.411/1995
6. 61 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 – art.62; Legea nr.105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj – art.3, 20, 36, 38, 381)
7. 83 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 9 din Legea nr.909/1992 privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl
8. 496 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.273/1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (art.31, 32, ș.a.)
9. 117 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.761/2001 cu privire la serviciul diplomatic (art.5, 9, 10, ș.a.)
10. 73 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (”legea prevenției”) (Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător – art.32; Codul contravențional nr.218/2008 – Capitolul V1)
11. 18 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr.231/2010 cu priv
12. 23 Proiectul de lege cu privire la impozitarea specială a serviciilor realizate în cadrul activităților atribuite la secțiunea I a Clasificatorului activităților din economia Moldovei
13. 115 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul contravențional nr.218/2008 – art.471, 472; Codul penal nr.985/2002 – art.79/1)
14. 92 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 161 al Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008
15. 28 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1260/2002 cu privire la avocatură (art.4, 11, 13, ș.a.)
16. 38 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1260/2002 cu privire la avocatură (art.4, 10, 11, ș.a.)
17. 107 Proiectul de lege pentru modificarea art.270 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova
18. 87 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1435/2002 pentru compensarea diferenței de tarife la energia electrică și la gazele naturale utilizate de locuitorii unor localități din raioanele Dubăsari și Căușeni și ai satului Varnița din r
19. 13 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1435/2002 pentru compensarea diferenței de tarife la energia electrică și la gazele naturale utilizate de locuitorii unor localități din raioanele Dubăsari și Căușeni și ai satului Varnița din raionul Anenii N
20. 90 Proiectul de lege privind instituirea unor măsuri de susținere a întreprinderilor micro în cazul imposibilității calculării, raportării și achitării impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii
21. 109 Proiectul de lege privind compensarea tarifelor la energia electrică utilizată de consumatorii gospodăriilor casnice
22. 110 Proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021 (art.1, 2)
23. 249 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător – Anexa nr.1; Legea nr.107/2016 cu privire la energia electrică – art.7, 48, 49, 50; ș.a.)
24. 120 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 15 din Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern
25. 224 Proiectul de lege privind instituirea moratoriului asupra recoltării maselor lemnoase
26. 101 Proiectul de lege privind renunțarea la schimbarea sezonieră a orei
27. 104 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 14, alineatul (2) din Legea privind răspunderea civilă și cerințele de asigurare a operatorilor aerieni și a operatorilor de aeronave nr.118/2020
28. 117 Proiectul de lege pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2021 nr.256/2020 (art.1, anexa nr.1, anexa nr.1.1, ș.a.)
29. 91 Proiectul de lege privind abrogarea Legii nr.235 din 3 octombrie 2016 privind emisiunea obligațiunilor de plată derivate din garanțiile de stat nr.807 din 17 noiembrie 2014 și nr.101 din 1 aprilie 2015
30. ÎNTREBĂRI ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text S T E N O G R A M AS T E N O G R A M A
SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe