Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
Informations publiques
 
Sessions parlementaires > Sessions plénières
Sedinte plenare

Şedinţa plenară din 16.04.2021

16/04/2021 10:00

Legislatura FR:  Legislatura X (21/03/2019 - 25/07/2021)

Session FR:  Legislatura X (21/03/2019 - 25/07/2021)

Subiecte Agenda FR
  Subiectul FR P.L. FR Video, Audio, Text FR
1. 82 Proiectul de lege cu privire la blocul locativ din strada Alba Iulia nr.91/3, mun.Chișinău, destinat participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Centrala Atomo Electrică Cernobîl
2. 90 Proiectul de lege privind instituirea unor măsuri de susținere a întreprinderilor micro în cazul imposibilității calculării, raportării și achitării impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii
3. 60 Proiectul de lege pentru modificarea art.51 din Legea cu privire la locuințe nr.75/2015
4. 254 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.397 din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale (art.5)
5. 31 Proiectul de hotărâre privind Raportul anual de activitate al Curții de Conturi pe anul 2019
6. 58 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 15 din Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern
7. 338 Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (Legea cu privire la Centrul Național Anticorupție nr.104/2002 – art.43; Codul muncii al RM nr.154/2003 – art.78, 1261; ș.a.)
8. 255 Proiectul de lege privind acordarea, cu titlu de excepție, a dreptului la pensie anticipată pentru limita de vârstă
9. 262 Proiectul de lege pentru modificare art.5 din Legea nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale
10. 59 Proiectul de lege pentru modificarea art.20 din Legea ocrotirii sănătății nr.411/1995
11. 61 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 – art.62; Legea nr.105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj – art.3, 20, 36, 38, 381)
12. 83 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 9 din Legea nr.909/1992 privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl
13. 496 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.273/1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (art.31, 32, ș.a.)
14. 336 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 23 din Legea nr.595/1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova
15. 117 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.761/2001 cu privire la serviciul diplomatic (art.5, 9, 10, ș.a.)
16. 109 Proiectul de lege privind compensarea tarifelor la energia electrică utilizată de consumatorii gospodăriilor casnice
17. 110 Proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021 (art.1, 2)
18. 73 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (”legea prevenției”) (Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător – art.32; Codul contravențional nr.218/2008 – Capitolul V1)
19. 18 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr.231/2010 cu priv
20. ÎNTREBĂRI ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text FR S T E N O G R A M AS T E N O G R A M A
SUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZISUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZI
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Agenda
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe