Asistență externă
Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 18.03.2021

3/18/2021 10:30 AM

Legislature:  Legislatura X (3/21/2019 - 7/25/2021)

Session:  Legislatura X (3/21/2019 - 7/25/2021)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 45 Proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei speciale pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului
2. 311 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală – art.14, 43, 59; Legea nr.158/2008 cu privire la funcția și statutul funcționarului public – art.4, 8, 11, ș.a.; ș.a.)
3. 466 Proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei speciale pentru identificarea măsurilor urgente privind depășirea crizei sanitare provocate de COVID-19
4. 412 Proiectul de lege pentru completarea art.57 din Codul subsolului nr.3/2009
5. 43 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.591/1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale – art.9, 20, 36; Codul contravențional al RM – art.134, 1341, 398 ș.a.)
6. 470 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul electoral al RM nr.1381/1997 – art.1841; Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică nr.199/2010 – anexa; ș.a.)
7. 24 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797/1996 (art.13)
8. 262 Proiectul de lege pentru modificare art.5 din Legea nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale
9. 313 Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Legii nr.397 din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale (art.5, 11)
10. 418 Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind supravegherea de stat a sănătății publice nr.10/2009 (art.55)
11. 526 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.190/2003 cu privire la veterani (art.21)
12. 383 Proiectul de lege privind unele măsuri în vederea amânării penalităților pentru întârzierea la plata impozitelor de către agenții economici în perioada stării de urgență și a stării de urgență în sănătate publică
13. 390 Proiectul de lege pentru modificarea Codul navigației maritime comerciale al Republicii Moldova nr.599/1999 (art.7)
14. 17 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii privind piața produselor petroliere nr.461 din 30.07.2001 (art.4, 13)
15. 448 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative (Legea apelor nr.272/2011 – art.291; Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală – art.14; ș.a.)
16. 462 Proiectul de lege cu privire la modificarea Legii privind serviciul public de alimentare cu apă și canalizare nr.303 din 13.12.2013 (art.4, 7, 15, ș.a.)
17. 254 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.397 din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale (art.5)
18. 511 Proiectul de lege pentru completarea și modificarea Legii nr.288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (art.11, 121, 19, ș.a.)
19. 498 Proiectul de hotărâre privind numirea unui judecător în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție
20. 501 Proiectul de hotărâre privind numirea unui judecător în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție
21. 393 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural (art.32, 33, 37)
22. 402 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.22/2018 privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (art.2, 4'1, 4'2, ș.a.)
23. 30 Proiectul de hotărâre privind Raportul anual 2018 al Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a patrimoniului public și Raportul anual 2019 al Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurs
24. 31 Proiectul de hotărâre privind Raportul anual de activitate al Curții de Conturi pe anul 2019
25. 72 Proiectul de lege privind modificare unor acte normative (Legea nr.1417/1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal – art.4; Legea nr.1380/1997 cu privire la tariful vamal – art.28, anexa nr.2)
26. 504 Proiectul de lege privind calitatea aerului atmosferic
27. 49
28. 7 Proiectul de lege cu privire la modificarea Legii cu privire la locuințe nr.75 din 30.04.2015 (art.59)
29. 70 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1456 din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică (art.18)
30. ÎNTREBĂRI ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text S T E N O G R A M AS T E N O G R A M A
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe