Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
Relații cu cetățeanul
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Şedinţe plenare

Şedinţa plenară din 12.03.2021

12.03.2021 10:00

Legislatura:  Legislatura X (21.03.2019 - 25.07.2021)

Sesiunea:  Legislatura X (21.03.2019 - 25.07.2021)

Subiecte Agenda
  Subiectul Descrierea Video, Audio, Text
1. 45 Proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei speciale pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului
2. 311 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală – art.14, 43, 59; Legea nr.158/2008 cu privire la funcția și statutul funcționarului public – art.4, 8, 11, ș.a.; ș.a.)
3. 466 Proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei speciale pentru identificarea măsurilor urgente privind depășirea crizei sanitare provocate de COVID-19
4. 412 Proiectul de lege pentru completarea art.57 din Codul subsolului nr.3/2009
5. 43 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.591/1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale – art.9, 20, 36; Codul contravențional al RM – art.134, 1341, 398 ș.a.)
6. 470 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul electoral al RM nr.1381/1997 – art.1841; Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică nr.199/2010 – anexa; ș.a.)
7. 24 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797/1996 (art.13)
8. 10 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate – art.7, 26, 27, ș.a.; Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale – art.2, 12, 16)
9. 262 Proiectul de lege pentru modificare art.5 din Legea nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale
10. 313 Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Legii nr.397 din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale (art.5, 11)
11. 418 Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind supravegherea de stat a sănătății publice nr.10/2009 (art.55)
12. 526 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.190/2003 cu privire la veterani (art.21)
13. 383 Proiectul de lege privind unele măsuri în vederea amânării penalităților pentru întârzierea la plata impozitelor de către agenții economici în perioada stării de urgență și a stării de urgență în sănătate publică
14. 390 Proiectul de lege pentru modificarea Codul navigației maritime comerciale al Republicii Moldova nr.599/1999 (art.7)
15. 17 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii privind piața produselor petroliere nr.461 din 30.07.2001 (art.4, 13)
16. Audieri parlamentare cu privire la creșterea prețurilor la carburanți și produsele petroliere
17. 62 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative
18. 448 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative (Legea apelor nr.272/2011 – art.291; Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală – art.14; ș.a.)
19. 462 Proiectul de lege cu privire la modificarea Legii privind serviciul public de alimentare cu apă și canalizare nr.303 din 13.12.2013 (art.4, 7, 15, ș.a.)
20. 524 Proiectul de lege pentru modificarea Legii viei și vinului nr.57/2006 (art.32, 321, 322, ș.a.)
21. 33 Proiectul de lege cu privire la importul unui instrument muzical
22. 254 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.397 din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale (art.5)
23. 511 Proiectul de lege pentru completarea și modificarea Legii nr.288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (art.11, 121, 19, ș.a.)
24. 420 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcția de vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție, președinte al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ
25. 421 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcția de vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție, președinte al Colegiului penal
26. 498 Proiectul de hotărâre privind numirea unui judecător în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție
27. 499 Proiectul de hotărâre privind numirea unui judecător în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție
28. 501 Proiectul de hotărâre privind numirea unui judecător în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție
29. 500 Proiectul de hotărâre privind numirea unui judecător în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție
30. 293 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție
31. 30 Proiectul de hotărâre privind Raportul anual 2018 al Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a patrimoniului public și Raportul anual 2019 al Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurs
32. 31 Proiectul de hotărâre privind Raportul anual de activitate al Curții de Conturi pe anul 2019
33. Audieri parlamentare privind situația de la complexul sportiv ”Chișinău Arena”
34. ÎNTREBĂRI ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text S T E N O G R A M AS T E N O G R A M A
SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la încheierea sesiunii de primăvară 2022 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la încheierea sesiunii de primăvară 2022 a Parlamentului
Agenda
15 august 2022
Pentru data selectată, la moment nu este nici o înregistrare
Ultimele acte legislative adoptate
 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2004, mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

Mail: info@parlament.md

Tel.: 022-820-390
       

   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"