Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
Relații cu cetățeanul
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Şedinţe plenare

Şedinţa plenară din 04.03.2021

04.03.2021 10:00

Legislatura:  Legislatura X (21.03.2019 - 25.07.2021)

Sesiunea:  Legislatura X (21.03.2019 - 25.07.2021)

Subiecte Agenda
  Subiectul Descrierea Video, Audio, Text
1. 426 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior (art.1, 3, 4 ș.a.)
2. 213 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul muncii al RM nr.154/2003 – art.139; Legea salarizării nr.847/2002 – art.15; Legea salarizării în sectorul bugetar nr.270/2018 – art.18)
3. 519 Proiectul de lege privind stațiunile balneare, climatice și balneoclimatice și tratamentul balnear și de recuperare
4. 245 Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind ordinea transmiterii substanțelor narcotice, psihotrope și precursorilor lor, a armelor de foc, principalelor lor componente, munițiilor, substanțelor și dispozitivelor explozive,
5. 530 Proiectul de lege pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr.161 privind serviciile de sănătate ocupațională
6. 48 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.149/2019 privind componența numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului (art.3)
7. 53 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului Republicii Moldova nr.151/2019 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (anexa nr.2)
8. 45 Proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei speciale pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului
9. 37 Proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Parlamentului nr.216/2020 cu privire la constituirea Comisiei de anchetă privind modul de exploatare a substanțelor minerale utile
10. 523 Proiectul de lege cu privire la grupurile de acțiune locală
11. 311 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală – art.14, 43, 59; Legea nr.158/2008 cu privire la funcția și statutul funcționarului public – art.4, 8, 11, ș.a.; ș.a.)
12. 28 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1260/2002 cu privire la avocatură (art.4, 11, 13, ș.a.)
13. 458 Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul Comisiei de anchetă pentru investigarea tuturor circumstanțelor preluării forțate (atac de tip raider) a acțiunilor băncilor comerciale, companiilor de asigurări/reasigurări din Republica Moldova, exercitată în
14. 45 Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind regimul străinilor în Republica Moldova nr.200/2010 (art.361)
15. 413 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (art.17, 18, 22, ș.a.)
16. 466 Proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei speciale pentru identificarea măsurilor urgente privind depășirea crizei sanitare provocate de COVID-19
17. 412 Proiectul de lege pentru completarea art.57 din Codul subsolului nr.3/2009
18. 26 Proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Parlamentului nr.214/2020 privind instituirea Comisiei speciale pentru elaborarea proiectului Strategiei naționale de securitate farmaceutică 2020-2030
19. 27 Proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Parlamentului nr.209/2020 privind instituirea Comisiei speciale pentru elaborarea proiectului Codului sănătății al Republicii Moldova și a proiectului Strategiei de dezvoltare a sectorul
20. Audieri parlamentare privind situația de la complexul sportiv ”Chișinău Arena”
21. 43 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.591/1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale – art.9, 20, 36; Codul contravențional al RM – art.134, 1341, 398 ș.a.)
22. 7 Proiectul de lege cu privire la modificarea Legii cu privire la locuințe nr.75 din 30.04.2015 (art.59)
23. 470 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul electoral al RM nr.1381/1997 – art.1841; Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică nr.199/2010 – anexa; ș.a.)
24. 24 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797/1996 (art.13)
25. 10 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate – art.7, 26, 27, ș.a.; Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale – art.2, 12, 16)
26. 262 Proiectul de lege pentru modificare art.5 din Legea nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale
27. 313 Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Legii nr.397 din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale (art.5, 11)
28. 418 Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind supravegherea de stat a sănătății publice nr.10/2009 (art.55)
29. 526 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.190/2003 cu privire la veterani (art.21)
30. 383 Proiectul de lege privind unele măsuri în vederea amânării penalităților pentru întârzierea la plata impozitelor de către agenții economici în perioada stării de urgență și a stării de urgență în sănătate publică
31. 390 Proiectul de lege pentru modificarea Codul navigației maritime comerciale al Republicii Moldova nr.599/1999 (art.7)
32. Audieri parlamentare cu privire la creșterea prețurilor la carburanți și produsele petroliere
33. ÎNTREBĂRI ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text S T E N O G R A M AS T E N O G R A M A
PROIECT DE ORDINE DE ZIPROIECT DE ORDINE DE ZI
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Agenda
Ultimele acte legislative adoptate
 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2004, mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

Mail: info@parlament.md

Tel.: 022-820-390
       

   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"