Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Accreditation of journalists in Parliament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 04.02.2021

2/4/2021 10:00 AM

Legislature:  Legislatura X (3/21/2019 - 7/25/2021)

Session:  Legislatura X (3/21/2019 - 7/25/2021)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 37 Proiect de hotărîre cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la ”spălătoria” banilor murdari în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și instituțiilor financiar-bancare RM
2. 529 Proiectul de hotărâre cu privire la numirea în funcție a unor membri ai Comisiei de certificare
3. 259 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul civil nr.1107/2002 – art.170; Codul familiei nr.1316/2000 – art.15, 38, 39, ș.a.; Legea privind actele de stare civilă nr.100/2001 – art.23, 41, 42, 45)
4. 513 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 2 din Legea nr.38/1994 despre statutul deputatului în Parlament
5. 104 Proiectul hotărîrii pentru completarea Hotărîrii Parlamentului cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și investigării fraudei bancare nr.46/2019 (art.1)
6. 395 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea taxe de stat nr.1216/1992 – art.4; Legea cu privire la metodologia calculării plății pentru servicii notariale nr.271/2003 – art.9, 12)
7. 233 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal al RM nr.985/2002 – art.135, 136, 1841; Legea nr.64/2010 cu privire la libertatea de exprimare – art.3)
8. 179 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul penal al RM nr.985/2002 – art.21, 62, 63, ș.a.; Codul contravențional al RM nr.218/2008 – art.632, 395, 4394, ș.a.; ș.a.)
9. 205 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 38 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797/1996
10. 11 Proiectul de hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament
11. 488 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul de procedură civilă nr.225/2003 – art.236, 389; Codul administrativ nr.116/2018 – art.226, 240; ș.a.)
12. 519 Proiectul de lege privind stațiunile balneare, climatice și balneoclimatice și tratamentul balnear și de recuperare
13. 480 Proiectul de lege pentru modificarea Codului de executare al Republicii Moldova nr.443/2004 (art.2191)
14. 15 Proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei de anchetă privind analiza situației economico-financiare de la I.S. ”Calea Ferată din Moldova” și rezultatul activității ramurii de transport feroviar pentru perioada 2010-2020
15. 17 Proiectul de hotărâre cu privire la constituirea Comisiei speciale pentru evaluarea gestionării integrate a resurselor de apă din bazinul râului Nistru
16. 456 Proiectul de lege cu privire la investigarea accidentelor și incidentelor în transporturi
17. 492 Proiectul de lege cu privire la cultura fizică și sport
18. 410 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova (art.1, 2, 4, ș.a.)
19. 423 Proiectul de lege cu privire la producerea, comercializarea și utilizarea materialului forestier de reproducere
20. 508 Proiectul de lege pentru modificarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543/1998 (art.14, 15, 151, ș.a.)
21. 399 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova – art.3, 33, 34, ș.a.; Codul contravențional al RM nr.218/2008 – art.333, 334)
22. 468 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.219/2018 cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri
23. 142 Proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului nr.320/2012 (art.15)
24. 5 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.909/1992 privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl (art.7, 8, 13)
25. 6 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală – art.4, 5, 71, ș.a.; Legea nr.1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică – art.1, 18, 20; ș.a.)
26. 9 Proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului Avocatului Poporului
27. 16 Proiectul de lege cu privire la modificarea Legii cu privire la teatre, circuri și organizații concertistice (art.19, 20, 21, 22, 23)
28. 73 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (”legea prevenției”) (Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător – art.32; Codul contravențional nr.218/2008 – Capitolul V1)
29. 163 Proiectul de lege privind protejarea obiectelor de infrastructură esențială pentru asigurarea securității naționale și a ordinii publice
30. 213 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul muncii al RM nr.154/2003 – art.139; Legea salarizării nr.847/2002 – art.15; Legea salarizării în sectorul bugetar nr.270/2018 – art.18)
31. 245 Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind ordinea transmiterii substanțelor narcotice, psihotrope și precursorilor lor, a armelor de foc, principalelor lor componente, munițiilor, substanțelor și dispozitivelor explozive,
32. 221 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale – art.4, 78; Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică – art.23; Legea cu privire la fu
33. 229 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Regulamentul Parlamentului nr.797/1996 – art.492; Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă – art.9; ș.a.)
34. 444 Proiectul de lege pentru completarea art.262 al Codului de procedură penală nr.122 din 14.03.2003
35. 351 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Legea privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura nr.149/2006 – art.33; Codul contravențional al RM nr.218/2008 – art.405)
36. 466 Proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei speciale pentru identificarea măsurilor urgente privind depășirea crizei sanitare provocate de COVID-19
37. 21 Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la impactul curent și viitor al construcțiilor hidroenergetice de pe fluviul Nistru și neadmiterea unei catastrofe ecologice iminente
38. 108 Proiectul de hotărâre pentru modificarea punctului 1 din Hotărârea Parlamentului nr.433/1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova
39. Audieri parlamentare referitor la cauza penală privind concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău și a procesului de reziliere a contractului cu SRL ”Avia Invest”.
40. Audieri parlamentare referitor la executarea Hotărârii Parlamentului privind raportul Comisiei de anchetă pentru analiza modului de organizare și desfășurare a privatizării și concesionării proprietății publice începând cu anul 2013 asupra evaluării modului de pregătire și desfășurare a privatizării Î.S. ”Compania Aeriană ”Air Moldova”
41. ÎNTREBĂRI ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text S T E N O G R A M AS T E N O G R A M A
SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
ORDINE DE ZIORDINE DE ZI
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe