Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
Relații cu cetățeanul
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Şedinţe plenare

Şedinţa plenară din 04.12.2020

04.12.2020 15:00

Legislatura:  Legislatura X (21.03.2019 - 25.07.2021)

Sesiunea:  Legislatura X (21.03.2019 - 25.07.2021)

Subiecte Agenda
  Subiectul Descrierea Video, Audio, Text
1. 345 Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2019
2. 346 Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2019
3. 381 Proiectul de lege pentru ratificarea Instrumentului pentru modificarea Constituției Organizației Internaționale a Muncii
4. 185 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 32 din Legea nr.544/1995 cu privire la statutul judecătorului
5. 272 Proiectul de lege cu privire la modificarea Legii nr.544/1995 cu privire la statutul judecătorului (art.26, 32)
6. 441 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul penal nr.985/2002 – art.222; Codul contravențional nr.218/2008 – art.54)
7. 276 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul electoral nr.1381/1997 – art.146; Legea nr.768/2000 privind statutul alesului local – art.26; ș.a.)
8. 438 Proiectul de lege privind activitatea de asigurare și reasigurare
9. 379 Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia
10. 389 Proiectul de lege pentru instituirea unui regim special și preferențial de impozitare pentru plățile efectuate la testarea angajaților pentru identificarea virusului SARS-CoV-2
11. 440 Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (Codul fiscal nr.1163/1997 – art.20, 24; Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale – anexa nr.3; ș.a.)
12. 311 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală – art.14, 43, 59; Legea nr.158/2008 cu privire la funcția și statutul funcționarului public – art.4, 8, 11, ș.a.; ș.a.)
13. 22 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr.231/2010 cu privire la comerțul interior – art.3, 211; Codul contravențional nr.218/2008 – art.273, 402, 414
14. 97 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la comerțul interior – art.3, 21'1, anexa nr.2; Codul contravențional – art.273, 402, 414)
15. 32 Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea cu privire la comerțul interior – art.3, 21'1; Codul contravențional – art.273, 408)
16. 471 Proiectul de hotărâre cu privire la numirea în funcție a unui viceguvernator a Băncii Naționale a Moldovei
17. 390 Proiectul de lege pentru modificarea Codul navigației maritime comerciale al Republicii Moldova nr.599/1999 (art.7)
18. 142 Proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului nr.320/2012 (art.15)
19. 262 Proiectul de lege pentru modificare art.5 din Legea nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale
20. 416 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1435/2002 pentru compensarea diferenței de tarife la energia electrică și la gazele naturale utilizate de locuitorii unor localități din raioanele Dubăsari și Căușeni și ai satului Varnița din raionul s.a.
21. 427 Proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative nr.69 din 21.05.2020 (art.XXVIII)
22. 464 Proiectul de hotărâre cu privire la constituirea Comisiei speciale pentru elaborarea proiectului de lege privind votul alternativ (votul electronic)
23. 332 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative (Codul penal al RM nr.985/2002 – art.13414, 13415, 287, 212; Codul contravențional al RM nr.218/2008 – art.772)
24. 104 Proiectul hotărîrii pentru completarea Hotărîrii Parlamentului cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și investigării fraudei bancare nr.46/2019 (art.1)
25. 179 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul penal al RM nr.985/2002 – art.21, 62, 63, ș.a.; Codul contravențional al RM nr.218/2008 – art.632, 395, 4394, ș.a.; ș.a.)
26. 259 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul civil nr.1107/2002 – art.170; Codul familiei nr.1316/2000 – art.15, 38, 39, ș.a.; Legea privind actele de stare civilă nr.100/2001 – art.23, 41, 42, 45)
27. 334 Proiectul de lege privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225/2003 (art.444)
28. 163 Proiectul de lege privind protejarea obiectelor de infrastructură esențială pentru asigurarea securității naționale și a ordinii publice
29. 73 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (”legea prevenției”) (Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător – art.32; Codul contravențional nr.218/2008 – Capitolul V1)
30. 243 Proiectul de lege privind regimul zonelor defavorizate
31. 406 Proiectul de lege cu privire la importul unor bunuri
32. 461 Proiectul de lege privind importul unui bun
33. 229 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Regulamentul Parlamentului nr.797/1996 – art.492; Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă – art.9; ș.a.)
34. 228 Proiectul de lege pentru modificarea Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr.174/2018 (art.1, 17)
35. Audieri parlamentare cu privire la situația critică în agricultură cauzată în urma secetei și planul de acțiuni privind depășirea situației Raportor – Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
36. Audieri parlamentare cu privire la stabilitatea din domeniul asigurărilor în contextul situației companiei de asigurări ”MOLDASIG” S.A. Raportor – Comisia Națională a Pieței Financiare
37. Audieri parlamentare privind rezultatele investigării devalizării sistemului bancar Raportor – Procurorul General
38. ÎNTREBĂRI ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text S T E N O G R A M AS T E N O G R A M A
SUPLIMENT la Ordinea de zi SUPLIMENT la Ordinea de zi
ORDINE DE ZIORDINE DE ZI
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Agenda
30 ianuarie 2023
Pentru data selectată, la moment nu este nici o înregistrare
Ultimele acte legislative adoptate
 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2004, mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

Mail: info@parlament.md

Tel.: 022-820-390
       

   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"