Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
 
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Şedinţe plenare

Şedinţa plenară din 03.12.2020

03.12.2020 10:00

Legislatura:  Legislatura X (21.03.2019 - 25.07.2021)

Sesiunea:  Legislatura X (21.03.2019 - 25.07.2021)

Subiecte Agenda
  Subiectul Descrierea Video, Audio, Text
1. 476 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi – art.6, 71, 10; Legea nr. 1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică – art.91, 11; ș.a.)
2. 475 Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2021
3. 473 Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021
4. 474 Proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2021
5. 345 Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2019
6. 346 Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2019
7. 381 Proiectul de lege pentru ratificarea Instrumentului pentru modificarea Constituției Organizației Internaționale a Muncii
8. 185 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 32 din Legea nr.544/1995 cu privire la statutul judecătorului
9. 272 Proiectul de lege cu privire la modificarea Legii nr.544/1995 cu privire la statutul judecătorului (art.26, 32)
10. 441 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul penal nr.985/2002 – art.222; Codul contravențional nr.218/2008 – art.54)
11. 276 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul electoral nr.1381/1997 – art.146; Legea nr.768/2000 privind statutul alesului local – art.26; ș.a.)
12. 438 Proiectul de lege privind activitatea de asigurare și reasigurare
13. 379 Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia
14. 302 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.273/1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (art.31, 32, 33, 4)
15. 389 Proiectul de lege pentru instituirea unui regim special și preferențial de impozitare pentru plățile efectuate la testarea angajaților pentru identificarea virusului SARS-CoV-2
16. 440 Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (Codul fiscal nr.1163/1997 – art.20, 24; Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale – anexa nr.3; ș.a.)
17. 311 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală – art.14, 43, 59; Legea nr.158/2008 cu privire la funcția și statutul funcționarului public – art.4, 8, 11, ș.a.; ș.a.)
18. 22 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr.231/2010 cu privire la comerțul interior – art.3, 211; Codul contravențional nr.218/2008 – art.273, 402, 414
19. 97 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la comerțul interior – art.3, 21'1, anexa nr.2; Codul contravențional – art.273, 402, 414)
20. 32 Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea cu privire la comerțul interior – art.3, 21'1; Codul contravențional – art.273, 408)
21. 471 Proiectul de hotărâre cu privire la numirea în funcție a unui viceguvernator a Băncii Naționale a Moldovei
22. 477 Proiectul de lege cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova
23. 460 Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr.174/2018 (art.1, 4, 5, ș.a.)
24. 328 Proiectul de lege pentru completarea articolului 27 din Legea nr.344-XIII din 23 decembrie 1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei (Găgăuz-Yeri)
25. 329 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală – art.1, 2, 5; Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă – art.4)
26. 330 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.764-XV din 27.12.2001privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (art.4, 101, 17, 18)
27. 478 Proiectul de lege privind modificarea și abrogarea unor acte normative (Legea nr.330/1999 cu privire la cultură fizică și sport – anexa; Legea nr.151/2018 cu privire la transmiterea cu titlu oneros a unui bun imobil)
28. 481 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.753/1999 privind Serviciul de Informații și Securitate al RM – art.1, 13; Legea nr.170/2007 privind statutul ofițerului de informații și securitate – art.17, 40, 44)
29. 390 Proiectul de lege pentru modificarea Codul navigației maritime comerciale al Republicii Moldova nr.599/1999 (art.7)
30. 142 Proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului nr.320/2012 (art.15)
31. 262 Proiectul de lege pentru modificare art.5 din Legea nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale
32. 416 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1435/2002 pentru compensarea diferenței de tarife la energia electrică și la gazele naturale utilizate de locuitorii unor localități din raioanele Dubăsari și Căușeni și ai satului Varnița din raionul s.a.
33. 427 Proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative nr.69 din 21.05.2020 (art.XXVIII)
34. 464 Proiectul de hotărâre cu privire la constituirea Comisiei speciale pentru elaborarea proiectului de lege privind votul alternativ (votul electronic)
35. 332 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative (Codul penal al RM nr.985/2002 – art.13414, 13415, 287, 212; Codul contravențional al RM nr.218/2008 – art.772)
36. 104 Proiectul hotărîrii pentru completarea Hotărîrii Parlamentului cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și investigării fraudei bancare nr.46/2019 (art.1)
37. 179 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul penal al RM nr.985/2002 – art.21, 62, 63, ș.a.; Codul contravențional al RM nr.218/2008 – art.632, 395, 4394, ș.a.; ș.a.)
38. 259 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul civil nr.1107/2002 – art.170; Codul familiei nr.1316/2000 – art.15, 38, 39, ș.a.; Legea privind actele de stare civilă nr.100/2001 – art.23, 41, 42, 45)
39. 334 Proiectul de lege privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225/2003 (art.444)
40. 163 Proiectul de lege privind protejarea obiectelor de infrastructură esențială pentru asigurarea securității naționale și a ordinii publice
41. 73 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (”legea prevenției”) (Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător – art.32; Codul contravențional nr.218/2008 – Capitolul V1)
42. 243 Proiectul de lege privind regimul zonelor defavorizate
43. 406 Proiectul de lege cu privire la importul unor bunuri
44. 461 Proiectul de lege privind importul unui bun
45. 229 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Regulamentul Parlamentului nr.797/1996 – art.492; Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă – art.9; ș.a.)
46. 228 Proiectul de lege pentru modificarea Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr.174/2018 (art.1, 17)
47. 312 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Legea nr.1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică – art.142, 19, 191; Legea nr.552/2001 privind evaluarea și acreditarea în sănătate – art.112; ș.a.)
48. Audieri parlamentare cu privire la situația critică în agricultură cauzată în urma secetei și planul de acțiuni privind depășirea situației Raportor – Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
49. Audieri parlamentare cu privire la stabilitatea din domeniul asigurărilor în contextul situației companiei de asigurări ”MOLDASIG” S.A. Raportor – Comisia Națională a Pieței Financiare
50. Audieri parlamentare privind rezultatele investigării devalizării sistemului bancar Raportor – Procurorul General
51. ÎNTREBĂRI ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text S T E N O G R A M A ședinței plenare din 03.12.2020S T E N O G R A M A ședinței plenare din 03.12.2020
SUPLIMENT la Ordinea de zi SUPLIMENT la Ordinea de zi
ORDINE DE ZIORDINE DE ZI
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Ultimele acte legislative adoptate
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"