Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
 
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Şedinţe plenare

Şedinţa plenară din 09.07.2020

09.07.2020 10:00

Legislatura:  Legislatura X (21.03.2019 - 25.07.2021)

Sesiunea:  Legislatura X (21.03.2019 - 25.07.2021)

Subiecte Agenda
  Subiectul Descrierea Video, Audio, Text
1. 286 Proiect de lege cu privire la modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (art.11, 17)
2. 287 Proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2020 nr.172/2019 (art.1, 2, 3 ș.a.)
3. 288 Proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 173/2019 (art.1, anexa nr.1, anexa nr.2) v
4. 289 Proiectul de lege pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2020 nr. 174/2019 (art.1, anexa nr.1, ș.a.)
5. 106 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea ocrotirii sănătății nr.411/1995 – art.26; Legea nr.1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală – art.9; ș.a.)
6. 27 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul familiei nr.1316/2000 – art.52, 53, 54, ș.a.; Codul civil nr.1107/2002 – art.26, 27, 28, ș.a.; ș.a.)
7. 57 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie – art.2, 3, 7 ș.a.; Legea cu privire la asistența juridică garantată de stat – art.19, 28; Legea cu privire la probațiune – art.3
8. 197 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea sindicatelor nr.1129/2000 – art.33; Codul muncii nr.154/2003 – art.29, 42'1, 87, ș.a.)
9. 85 Proiectul de lege pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 (art.10, 19, 27, ș.a.)
10. 265 Proiectul de lege pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 (art.71, 122)
11. 250 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Legea nr.140/2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii – art.1, 4, 8, ș.a.; Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător – anexa; ș.a.)
12. 239 Proiectul de lege privind fondurile de pensii facultative
13. 309 Proiectul legii cu privire la răspunderea și cerințele de asigurare a operatorilor aerieni și a operatorilor de aeronave
14. 104 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.71/2007 cu privire la registre (art.7, 8)
15. 70 Proiectul de lege pentru interpretarea articolului 25 alineatul (2) litera a) din Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public
16. 201 Proiectul legii privind organizarea și exercitarea profesiei de medic veterinar
17. 218 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Lega nr.221/2007 privind activitatea sanitar-veterinară – art.42; Legea nr.10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice – art.5, 14; ș.a.)
18. 238 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul penal al RM nr.985/2002 – art.2642; Codul contravențional al RM nr.218/2008 – art.2431)
19. 185 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 32 din Legea nr.544/1995 cu privire la statutul judecătorului
20. 257 Proiectul de lege privind modificarea articolului 35 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei
21. 263 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul electoral nr.1381/1997 – art.1, 8, 15, ș.a.; Codul contravențional al RM nr.218/2008 – art.52, 400, 4235; ș.a.)
22. 252 Proiectul de hotărâre cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru investigarea tuturor circumstanțelor preluării forțate (atac de tip raider) a acțiunilor băncilor comerciale, companiilor de asigurări/reasigurări din Republica Moldova, exercitat
23. 234 Proiectul de hotărâre cu privire la elaborarea Programului Național de irigare a terenurilor agricole
24. 236 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea art.13 din Codul electoral nr.1381/1997
25. 279 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.71/2020 privind anularea examenelor naționale de absolvire a programelor de studii în învățământul general, sesiunea de examene 2020
26. 142 Proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului nr.320/2012 (art.15)
27. 269 Proiectul de lege cu privire la sistemul informațional automatizat de evidență a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții
28. 320 Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind protecția datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011 (art.27)
29. 251 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Legea drumurilor nr.509/1995 – anexa nr.3; Legea nr.414/2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule – art.39; ș.a.)
30. 247 Proiectul de lege cu privire la modificarea art.761 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218/2020
31. 246 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 10 din Legea nr.173/1994 privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale
32. 272 Proiectul de lege cu privire la modificarea Legii nr.544/1995 cu privire la statutul judecătorului (art.26, 32)
33. 68 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 5 din Legea nr.947/1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii
34. 270 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție a unor membri ai Consiliului Audiovizualului
35. 120 Proiectul legii pentru modificarea articolului 41 din Codul Educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014
36. 278 Proiectul de lege privind acordarea indemnizației urmașilor personalului medical decedat ca urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu COVID-19
37. 180 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.156/1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (art.27'1, 56)
38. 213 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul muncii al RM nr.154/2003 – art.139; Legea salarizării nr.847/2002 – art.15; Legea salarizării în sectorul bugetar nr.270/2018 – art.18)
39. 251 Proiectul de lege pentru modificarea Legii asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri nr.1544/1993 (art.37, 46)
40. 187 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 9 din Legea voluntariatului nr.121/2010
41. 175 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului, întocmit prin schimb de note, privind extinderea aplicabilității Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Țărilor de Jos cu privire la asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal, s.a.
42. 259 Moțiune simplă asupra politicilor (acțiunilor și inacțiunilor) guvernamentale în domeniul sănătății publice
43. ÎNTREBĂRI ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text SUPLIMENT la Ordinea de ziSUPLIMENT la Ordinea de zi
PROIECT DE ORDINE DE ZIPROIECT DE ORDINE DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Ultimele acte legislative adoptate
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"