Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
Informations publiques
 
Sessions parlementaires > Sessions plénières
Sedinte plenare

Şedinţa plenară din 18.06.2020

18/06/2020 10:00

Legislatura FR:  Legislatura X (21/03/2019 - 25/07/2021)

Session FR:  Legislatura X (21/03/2019 - 25/07/2021)

Subiecte Agenda FR
  Subiectul FR P.L. FR Video, Audio, Text FR
1. 18 Proiectul de lege privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase
2. 83 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind instituirea reciprocă a centrelor culturale și activitatea acestora
3. 236 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr.1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală – art.4, 5, 7'1, ș.a.; Codul contravențional nr.218/2008 – art.266'1, 266'2, 413, 4151)
4. 42 Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea cetățeniei nr.1024/2000 – art.17, 18, 24, ș.a.; Legea cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător nr.81/2004 – art.12; Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova
5. 134 Proiectul de lege privind modificarea Legii pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului nr.797/1996 (art.28'1)
6. 52 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 14 al Legii asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr.756/1999
7. 192 Proiectul de lege pentru abrogarea Legii nr.283 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
8. 142 Proiectul legii pentru modificarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797/1996 (Capitolul 9'1)
9. 248 Proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de director adjunct al Centrului Național Anticorupție
10. 238 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul penal al RM nr.985/2002 – art.2642; Codul contravențional al RM nr.218/2008 – art.2431)
11. 31 Proiectul de lege cu privire la rezervele de stat și de mobilizare
12. 173 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Republica Belarus privind securitatea socială
13. 174 Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului de modificare a Statutului Organizației pentru Democrație și Dezvoltare Economică – GUAM
14. 176 Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului, încheiat prin schimb de note, la Acordul privind cooperarea operațională și strategică dintre Republica Moldova și Oficiul European de Poliție
15. 146 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia în domeniul formării și instruirii personalului din organele de drept
16. 249 Proiectul de lege pentru modificarea și abrogarea unor acte normative (Legea nr.408/2001 pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal – art.4; Legea nr.56/2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a cetățenilor și a activității de înt
17. 244 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare (Proiectul Învățământul Superior) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare
18. 187 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 9 din Legea voluntariatului nr.121/2010
19. 197 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea sindicatelor nr.1129/2000 – art.33; Codul muncii nr.154/2003 – art.29, 42'1, 87, ș.a.)
20. 193 Proiectul de lege privind modificarea Legii nr.797/1996 pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului (art.47, 119, 148)
21. 153 Proiectul de lege cu privire la modificarea anexei la Legea nr.852/2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul comercial și reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon
22. ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text FR STENOGRAMASTENOGRAMA
SUPLIMENT la Ordinea de ziSUPLIMENT la Ordinea de zi
ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Agenda
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe