Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
Informations publiques
 
Sessions parlementaires > Sessions plénières
Sedinte plenare

Şedinţa plenară din 21.05.2020

21/05/2020 10:00

Legislatura FR:  Legislatura X (21/03/2019 - 25/07/2021)

Session FR:  Legislatura X (21/03/2019 - 25/07/2021)

Subiecte Agenda FR
  Subiectul FR P.L. FR Video, Audio, Text FR
1. 325 Proiectul de lege privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale
2. 28 Proiectul de lege privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor
3. 68 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 5 din Legea nr.947/1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii
4. 178 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea cu privire la actele normative – art.III; Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii – art.24)
5. 190 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind implementarea Proiectului Răspuns de Urgență la COVID-19
6. 191 Proiectul de lege cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative (Codul muncii – art.73, 95, 104 ș.a.; Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar – art.1; s.a
7. 183 Proiectul de lege privind anularea examenelor naționale de absolvire a programelor de studii în învățămîntul general, sesiunea de examene 2020
8. 172 Proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea datei alegerilor Președintelui Republicii Moldova
9. 181 Proiectul de hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament
10. 188 Proiectul de lege pentru completarea Codului Civil al RM nr.1107-XV din 06.06.2002 (art.1602)
11. 131 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative (Codul jurisdicției constituționale – art.4, 38; Legea cu privire la Curtea Constituțională – art.4, 25; Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiție – art.2, 16; ș.a.)
12. 149 Proiectul de hotărâre privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție
13. 145 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.293/2017 privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat ”Prima casă” (art.4, 6, 7, 8)
14. ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text FR SUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZISUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZI
PROIECT DE ORDINE DE ZIPROIECT DE ORDINE DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Agenda
lundi 16 mai 2022
Pentru data selectata, la moment nu este nici o inregistrare FR
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe