Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
Informations publiques
 
Sessions parlementaires > Sessions plénières
Sedinte plenare

Şedinţa plenară din 25.11.2011

25/11/2011 10:00

Legislatura FR:  Legislatura XIX (28/12/2010 - 27/12/2014)

Session FR:  toamna-iarna 2011 (01/09/2011 - 30/11/2014)

Subiecte Agenda FR
  Subiectul FR P.L. FR Video, Audio, Text FR
1. 1214 Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Raportului privind executarea (utilizarea) fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2010
2. 2060 Proiectul legii privind aprobarea Strategiei de reformare a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016
3. 1866 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la conflictul de interese – art.23, capitolul IV'1, art.25'1; Legea privind Codul de conduită a funcţionarului public – art.1, 11, 12, capitolul III1, 13'1)
4. 1491 Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei – art.32; Legea serviciului vamal – art.43; ş.a.)
5. 388 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.939-XIV din 20.04.2000 cu privire la activitatea editorială (art.1, 21, 22, ş.a.)
6. 1708 Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat – art.47; Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică – art.19)
7. 1709 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat – art.16, 48, anexa nr.2, ş.a.; Legea cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător – art.20; ş.a.)
8. 2543 Proiectul legii pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr.52 din 31.03.2011 (art.1, 2, 3, ş.a.)
9. 1488 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul penal – art.244; Codul de procedură penală – art.269)
10. 1930 Proiectul de lege pentru completarea articolului 400 din Codul contravenţional nr.218-XVI din 24 octombrie 2008
11. 1582 Proiectul legii privind regimul armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă
12. 2371 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.1234-XIV din 22.09.2000 cu privire la procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova (art.6)
13. 2420 Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisie de anchetă pentru elucidarea circumstanţelor evadării bloggerului Eduard Baghirov
14. Raport Raport privind executarea Hotărîrii Parlamentului nr.118 din 23 iunie 2011 privind modul de repartizare a ajutoarelor umanitare şi a resurselor financiare din fondul de rezervă în legătură cu inundaţiile din anul 2008 RaportRaport
15. 2428 Proiectul de hotărîre privind audierea raportului Procuraturii Generale în baza Hotărîrii Parlamentului nr.160 din 9 februarie 2010 cu privire la Raportul Comisiei de anchetă privind modul de repartizare a ajutoarelor umanitare şi a resurselor financiare
16. Agenda Aprobarea proiectului ordinii de zi a şedinţelor în plen ale Parlamentului pentru următoarea perioadă bisăptămînală
Video, Audio, Text FR ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Déclarations
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Agenda
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe