Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 27.02.2020

2/27/2020 10:00 AM

Legislature:  Legislatura X (3/21/2019 - 7/25/2021)

Session:  Legislatura X (3/21/2019 - 7/25/2021)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 310 Proiectul de lege privire la moratoriul asupra controlului de stat la întreprinderile micro, mici și mijlocii
2. 299
3. 42 Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea cetățeniei nr.1024/2000 – art.17, 18, 24, ș.a.; Legea cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător nr.81/2004 – art.12; Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova
4. 141 Proiectul legii pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.18'1; Codul fiscal nr.1163/1997 – art.20; ș.a.)
5. 14 Proiectul de lege privind ratificarea Protocolului adițional la Convenţia poştală universală şi a Protocolului final la Protocolul adițional la Convenția poștală universală
6. 15 Proiectul de lege privind ratificarea celui de al 10-lea Protocol adițional la Constituția Uniunii Poştale Universale
7. 16 Proiectul de lege privind ratificarea celui de-al doilea Protocol adițional la Convenţia poştală universală
8. 326 Proiectul de lege privind ratificarea celui de al doilea Protocol adițional la Regulamentul general al Uniunii Poștale Universale
9. 29 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 4 din Legea nr.1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală
10. 58 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl – art.7; Legea cu privire la statutul judecătorului – art.32; Legea privind sistemul pu
11. 25 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 21 din Legea nr.306/2018 privind siguranța alimentelor
12. 8 Proiectul de lege privind modificarea Legii nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale (pct. 6.1)
13. 266 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.581/1999 cu privire la fundații – art.17, 22, 25, 34, 37; Legea nr.294/2007 privind partidele politice – art.26)
14. 324 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 41 din Legea nr.279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare
15. 51 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.71; Codul fiscal – art.31; Legea privind Comisia Națională a Pieței Financiare – art.6; ș.a.)
16. 61 Proiectul de lege privind interpretarea articolului 521 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor
17. 417 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei – cuprinsul, art.5, 7, ș.a.; Legea instituțiilor financiare – titlul, Capitolul I; ș.a.)
18. 30 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 37 alineatul (11) din Legea nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali
19. 28 Proiectul de lege privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor
20. 62 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție de Director al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică
21. 76 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.149/2019 privind componența numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului (art.3)
22. INTERPELĂRI
Video, Audio, Text S T E N O G R A M AS T E N O G R A M A
PROIECT DE SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI PROIECT DE SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
Declarations
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe