Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Аккредитация журналистов в парламенте 

 
Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

 
Парламентаризм в Республике Молдова
 
 
 
 
 
 
Общественная информация
 
Обращения граждан
 
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Sedinte plenare

Şedinţa plenară din 24.11.2011

24.11.2011 10:00

Legislatura RU:  Legislatura XIX (28.12.2010 - 27.12.2014)

Session RU:  toamna-iarna 2011 (01.09.2011 - 30.11.2014)

Subiecte Agenda RU
  Subiectul RU P.L. RU Видео, Аудио, Текст
1. 1205 Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2010
2. 2080 Proiectul legii pentru interpretarea articolului XV alineatele (1), (2), (3) şi (4) din Legea nr.163 din 22.07.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
3. 1488 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul penal – art.244; Codul de procedură penală – art.269)
4. 1930 Proiectul de lege pentru completarea articolului 400 din Codul contravenţional nr.218-XVI din 24 octombrie 2008
5. 2001 Proiectul legii privind modificarea şi completarea Legii nr.1549-XV din 19.12.2002 cu privire la înregistrarea dactiloscopică de stat (art.2, 4, 6, ş.a.)
6. 1187 Proiectul legii pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte legislative (Legea cu privire la asigurări – art.1, 5, 6, ş.a.; Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule – art.2, 3, 4, ş.a
7. 2420 Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisie de anchetă pentru elucidarea circumstanţelor evadării bloggerului Eduard Baghirov
8. 646 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la tutun şi la articolele din tutun – art.15; Legea cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice – art.30)
9. 1835 Proiectul lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la tutun şi articolele din tutun – art.15; Legea cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice – art.30; Codul contravenţional..
10. 2418 Proiectul legii privind interpretarea unor sintagme din articolul 201 din Legea nr.761-XV din 27.12.2001 cu privire la serviciul diplomatic
11. Interpelări
12. 2543 Proiectul legii pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr.52 din 31.03.2011 (art.1, 2, 3, ş.a.)
Intrebari/Interpelari RU
Obiectul sesizarii RU Referitor la activitatea Agenţiei Medicamentului
Organul/Institutia RU Minsiterul Sănătăţii, Agenţia medicamentului
Nume Prenume RU Brega Gheorghe
Mod de raspuns RU С трибуны парламента
Response term 10.11.2011
Видео, Аудио, Текст Question:

Domnul  Gheorghe Brega – Fracţiunea PL:

Mulţumesc, domnule Preşedinte.

Azi este joi, ziua de întrebări, solicităm să fie invitată Agenția Medicamentului, directorul Agenției Medicamentului. Dar să nu fie un confuz, deci solicitarea aceasta este susținută de: domnul Mihai Ghimpu, Ion Hadârcă, doamna Corina Fusu, domnul Popa, doamna Guțu, domnul Munteanu, deci de toată fracțiunea. Ca să nu iasă fiecare la microfon și să spună, să facă îmbulzeală.

Ca atunci pe urmă o să revină că nu este susținută de fracțiunea... Bine? Deci are dreptul fiecare …

Domnul  Marian Lupu:

Da, eu mă gîndeam, de ce oare îi menționați așa pe toți? Acum mi-am dat seama.

Domnul  Gheorghe Brega:

Asta-i, am făcut un confuz data trecută.

Domnul  Marian Lupu:

Bine.

 

Rectificare

 Mulțumesc, doamnă președinte.

Eu vin cu o mică rectificare. Deoarece eu nu insist să avem o excepție deoarecare, domnul ministru este invitat azi de domnul Butmalai, n-o să insist să dăm întrebări. Dar aș vrea să rectific, pe săpătmîna viitoare este invitat, iarăși, domnul ministru, nu-i corect, domnul ministru mai are și de lucru nu numai să stea joile în Parlament. Deci aș solicita schimbarea domnului ministru cu domnul viceministru Soltan, care răspunde de ramura dată unde au să fie întrebări.

Doamna  Liliana Palihovici:

Deci astăzi să răspundă domnul ministru, dar data viitoare …

Domnul  Gheorghe Brega:

Nu, domnul ministru azi să răspundă lui domnul Butmalai. Dar să nu vină iarăși, din nou domnul ministru joia viitoare iarăși în Parlament …

Doamna  Liliana Palihovici:

Am înregistrat.

Domnul  Gheorge Brega:

… nu-i nimic strașnic ca să vină domnul Soltan, viceministru.

Mulțumesc.

Doamna  Liliana Palihovici:

Am înregistrat, domnule Brega.

Mulțumesc.

 

 


Answer:

Doamna Rita Seicaş - prim-vicedirector al Agenţiei Medicamentului:

Stimată doamnă Vicepreşedinte a Parlamentului,

Stimaţi domni deputaţi,

Agenţia Medicamentului va prezenta informaţia reieşind din obiectivele Agenţiei şi direcţiile de activitate prioritare pentru instituţie, ce am reuşit în perioada anului curent  pînă la moment.

Ce ţine de autorizarea  medicamentelor. Nomenclatorul de stat al medicamentelor pe moment include 6253 de poziţii, din care 1170 se referă la produsele de origine locală ceea ce reprezintă 18,71 % ,  81,29% reprezintă produsele de import sau în cifră absolută - 5083.

Dacă facem o comparaţie dintre 2010 şi 2011 anul acesta avem cu 485 mai puţine de poziţii înregistrate, totodată să ţinem cont că mai avem încă 2 şedinţe pînă la sfîrşitul anului:  şedinţa de mîine şi şedinţa din decembrie, ceea ce vom recupera diferenţa, însă aşi vrea să menţionez că diferenţa aceasta este condiţionată şi de alt moment pic-ul ciclului de reînregistrare a produsului revine la 2010 deoarece reînregistrarea ţine din cinci în cinci ani.

Referitor la autorizarea produselor farmaceutice aşi vrea să menţionez reuşita cu modificarea Legii cu privire la activitatea farmaceutică şi anume simplificarea procedurii cu privire la autorizarea produselor farmaceutice care sînt în conformitate cu regulile de bună practică de fabricaţie fiind autorizate de autorităţile de reglementare strigente, cum ar fi Agenţia de Alimente şi Medicamente din Statele Unite ale Americii, Agenţia Medicamentelor din Europa, a ţărilor membre a Uniunii Europene, Canada, Japonia şi Norvegia. Aceste prevederi legislative cît şi  emiterea ordinului Ministerului Sănătăţii publicat în Monitorul Oficial în octombrie curent a permis să facilităm şi să răstrîngem durata de evaluare a dosarelor pentru produsele care sînt autorizate de autorităţile menţionate.

Referitor la achiziţiile publice - una din funcţiile Agenţiei. Pe moment sînt realizate din tot planul, planul pentru 2012 şi anume 25 de proceduri de achiziţie pentru programele naţionale şi speciale şi o achiziţie mare pentru instituţiile sanitare din ţară, adică licitaţia centralizată. Licitaţia centralizată pentru instituţiile sanitare a fost realizată, includea o nomenclatură de 1257 de denumiri. Pentru 942 de denumiri deja sînt cunoscute rezultatele, este la etapa de contractare.

Totodată vom încerca să repetăm licitaţiile pentru produsele care nu şi-au avut competitori, adică care a fost doar o ofertă.

Doamna Liliana Palihovici:

Doamnă vicedirector,

O clipă, fiindcă deputatul care a vut întrebarea zice că e suficient ce aţi relatat şi are alte înterbări.

Vă rog, domnule Brega.

Microfonul nr.5.

Domnul Gheorghe BregaFracţiunea PL:

Mulţumesc.

Doamnă director,

Lecţiile astea noi le cunoaştem, nu este problemă, nu v-am chemat la raport dar trebuie să răspundeţi la cîteva întrebări. Să fiu sincer, nu vă invidiez, dumneavoastră acum interimatul ocupaţi de cîteva luni dar aşa vi-i soarta, o să răspundeţi la toate întrebările.

Întrebări sînt multe, nu ştiu dacă o să fie răspunsuri la ele dar conform Regulamentului eu am dreptul la 2 întrebări şi o să vă dau prima întrebare. Spuneţi-mi vă rog, chiar şi de la informaţia de la SIS care a fost făcută publică, cum am ajuns noi ca pe piaţa să fie amplasate 50 la sută de medicamente care nu corespund cerinţelor europene, asta sînt datele SIS-ului, dar datele specialiştilor se presupune că undeva la 70 la sută – asta-i prima întrebare.

 Care este motivul? Numai nu răspundeţi în racurs cum a răspuns domnul ministru pentru că domnul ministru a făcut expromt această neavînd informaţia detaliată.

Doamna Rita Seicaş:

Din lista produselor autorizate 45 % cu adevărat fac parte din produsele care sînt venite de la producători din spaţiul... din Europa, 11,7% revin producătorilor din spaţiul Comunităţii Statelor Independente, 17 % revin producătorilor din alte ţări şi 18% revin producătorilor locali.

Dorinţa de a veni pe piaţă le aparţine producătorilor, ei fac cercetare de piaţă. Este un ordin în vigoare care stipulează rigorii foarte dure referitor la înregistrarea medicamentelor pentru că ele nu se află... 45 vin... din europeni pe piaţa noastră deci este decizia lor de a veni pe piaţa noastră.

Domnul Gheorghe Brega:

Doamnă director,

Am înţeles. Răspunsul dumneavoastră că, dorinţa le aparţine să vină pe piaţă dar dorinţa de a amplasa aceste medicamente necalitative pe piaţă cui aparţine?

Doamna Rita Seicaş:

Aşi vrea să fac o remarcă, un comentariu referitor la numărul total de serii verificate de la producător pentru controlul calităţii per an care nu se deminuiază dintre ani 33500 de serii rebutul este la 0,4% referitor la calitate.

Referitor la eficienţa produselor, noi avem sistem de farmacovigilenţă ceea ce presupune comunicarea reacţiilor adverse, inclusiv sub definiţia reacţii adverse inclusiv lipsa efectului medical. Deci noi avem doar 56 de rapoarte comunicate de casa medicală şi farmaceutică. Doar poţi să te pronunţi despre calitatea produsului atunci cînd ai aceste rapoarte.

Este nevoie ca casa medicală şi farmaceutică să se mobilizeze atunci cînd identifică lipsa efectului medical dar pentru noi contează ce? Calitatea, eficienţa şi inofensivitatea. Noi nu avem rapoarte din teren, ceea ce demonstrează că ele se manifestă, ori nu se raportează de către medici.

Trebuie să mobilizăm acest segment de farmacovigilenţă.

Domnul Gheorghe Brega:

Doamnă director,

Dumneavostră poate nu aţi auzit. Eu v-am spus informaţia de la SIS, publică 50 la sută din preparate amplasate în farmaciile Republicii Moldova nu corespund cerinţelor europene. Asta-s date de la SIS, a specialiştilor ajunge pînă la 70.

Dumneavoastră îmi spuneţi nişte lucruri care nu prea corespund realităţii.

Eu vă întreb care este motivul? Dumneavoastră aţi spus că unul din motive este că agenţii economici vor să vie pe piaţă. Bine, ei doresc să vină pe piaţă dar dorinţa de a amplasa aceste medicamente pe piaţă a cui este? Păi, factorul de decizie, vă aparţine. Cum de au nimerit aceste preparate la moment cînd noi putem avea preparate europene?

Doamna Rita Seicaş:

Deci, încă o dată vreau să menţionez. Reieşind din cele spuse de dumneavostră, aţi spus că organul care a declarat cifra spune că nu corespund. Noi nu avem comunicări referitor la calitate, lipsă de eficienţă deci ele corespund.

Din moment ce medicul nu comunică autorităţii de sus aceste rapoarte şi le ascunde, deci asta este nevoie de tras la răspundere medicul. Dar că, structura distribuirii produselor este că 50 sînt venite din Europa, este vorba de cine ar dori să se manifeste, să vină pe piaţa aceasta. Agenţia Medicamentului nu invită. Este dreptul  producătorului şi dorinţa lui în baza studiului de piaţă de a veni pe piaţa aceasta sau nu.  

Domnul Gheorghe Brega:

Mulţumesc.

A doua întrebare. Spuneţi-mi vă rog, care este suma preconizată pentru procurarea insulinei pe anul 2012?

Doamna Rita Seicaş:

Sincer... pardon, nu o să vă spun cifrele pentru suma de insuline. Ceea ce ştiu 102 de milioane pentru toate programele naţionale şi speciale.

Domnul Gheorghe Brega:

Atunci vă dau o întrebare. Care este programul de combatere a diabetului zaharat? Care este suma, moldaib-ul care îl cunoaşteţi dumneavoastră? Care este suma care se alocă anul trecut, pe anul 2011, care a fost suma alocată?

Doamna Rita Seicaş:

Eu pot să vă spun referitor la insuline, cota parte a insulinelor a crescut, nu o să mă pronunţ despre sumă, doar ştiu că contractul care a fost prevăzut să fie contractat a fost contractat. Ba mai mult din economiile obţinute s-a extins contractul la 5 milioane 900 de mii.

Domnul Gheorghe Brega:

Doamnă director,

Eu o să deschid unele paranteze. Pe anul 2011 moldaib-ul programul de combatere a... şi a fost 22 întreg şi ceva milioane de lei dar dintre care 19 milioane pentru procurarea insulinei, un milion şi ceva pentru insulina de copii.

Care este motivul că, anul acesta noi alocăm pentru procurarea insulinei 45 de milioane de lei? Ori avem diabetul zaharat, atît de mult progresează, practic de 2 ori, ori aici sînt alte probleme?

Doamna Rita Seicaş:

Din cele care cunosc eu, de fapt este cunoscut faptul că programul naţional nu prevedea un buget suficient pentru acoperirea necesităţilor reale. Deaceea se determina că o cotă parte este acoperită din programul naţional, cealaltă parte este acoperită din bugetele locale.

Pe moment ce Ministerul a identificat surse suplimentare, deci a extins pînă la suma menţionată de dumneavoastră pentru a asigura 100% la nivel naţional astfel concentrînd... la nivel central.

 

Question Sitting Şedinţa plenară din 03.11.2011

Obiectul sesizarii RU Prezentarea unei informaţii referitor la acţiunile întreprinse întru executarea Legii nr.42 cu privire la modificarea anexei la Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere
Organul/Institutia RU Guvernul RM
Nume Prenume RU Petrenco Grigore
Mod de raspuns RU В письменной форме
Response term 10 zile
Видео, Аудио, Текст Question:

INTERPELARE


Answer:

 Ministerul Economiei

Response Sitting

Obiectul sesizarii RU Referitor la modalitatea de calculare a compensaţiilor unice pentru perioada rece a anului
Organul/Institutia RU Guvernul RM
Nume Prenume RU Balan Ion
Mod de raspuns RU В письменной форме
Response term 15 zile
Видео, Аудио, Текст Question:

INTERPELARE

Din partea unui grup de deputați:

Iurie Țap, Ivan Ionaș, Petru Știrbate, Nicolae Olaru.


Answer:

RĂSPUNS

Response Sitting

Obiectul sesizarii RU Referitor la activitatea gimnaziilor şi liceelor private
Organul/Institutia RU Guvernul RM
Nume Prenume RU Bannicov Alexandr
Mod de raspuns RU В письменной форме
Response term 15 zile
Видео, Аудио, Текст Question:

INTERPELARE


Answer:

 Ministerul Educaţiei

Response Sitting

Obiectul sesizarii RU Referitor la sistarea exporturilor şi importurilor cu CSI pe segmentul de sud a Republicii Moldova
Organul/Institutia RU Ministerul Finanţelor, Serviciul Vamal
Nume Prenume RU Vlah Irina
Mod de raspuns RU С трибуны парламента
Response term 24.11.2011
Видео, Аудио, Текст Question:

 Doamna Irina VlahFracţiunea PCRM:

По имеющейся в нашем распоряжении информации, Генеральным директором таможенной службы господином Тудором Балицки было принято решение о запрете импортных операций со странами СНГ через таможенные посты, расположенные в южном регионе Республики Молдова. Этот приказ вступает в силу 5 декабря текущего года, и обязывает экономических агентов, начиная с этой даты, импортировать товары исключительно через таможенные посты, расположенные на северном сегменте государственной границы с Украиной.

Поэтому есть убедительная просьба к вам, господин Председатель, попросите Министра финансов, в конце заседания, проинформировать нас об этом приказе так, как это ведомство находится в подчинении у Министра финансов. А как это повлияет на экономических агентов юга страны, и почему данный приказ был издан? В случае если господин министр не в состоянии будет предоставить эту информацию, пригласить господина Балицкого.   


Answer:

 Domnul Corneliu Trofăilăşeful Departamentului venituri şi tehnologii informaţionale, Serviciul Vamal:

Stimată doamnă Preşedinte,

Stimaţi deputaţi,

Vreau să vă aduc la cunoştinţă că nici un post vamal intern, sau de frontieră nu se închide. Aceasta este o dezinformare sau poate cineva nu corect a înţeles.

În prezent, a fost concretizată procedura de tranzit internaţional. Adică, la întroducerea pe teritoriul Republicii Moldova a unui mijloc de transport auto, antrenat în procedura internaţională de transportare a mărfurilor, operatorului economic i se prezintă o listă de posturi vamale de frontieră autorizate prin care îşi alege unul din ei şi prin care va ieşi de pe teritoriul Republicii Moldova. Aceste posturi toate dispun de infrastructura necesară, unde, eficient şi rapid, se efectuiază formalităţile vamale, în special, acolo sînt incluse posturi vamale unde se efectuează control vamal comun cu serviciile vamale a ţărilor limitrofe.

Vreau să vă aduc la cunoştinţă că, conform legislaţiei vamale naţionale, organul vamal este în drept de a stabili ruta tranzitului concret, dar, în cazul dat, operatorului economic internaţional i se oferă mai multe drepturi. El îşi aleg din listă punctul de trecere dar nu concret lucrătorul vamal indică du-te pe acolo şi mai mult nu se poate. Deci excludem un factor uman în cazul dat. Această clauză legislativă persisită şi în legislaţia vamală a ţărilor vecine şi nu este careva  know-how. Totodată, această listă de posturi a fost coordonată şi cu mediul de afaceri, cu transportatorii auto.

Ceea ce se referă la procedurile de export, reexport, careva schimbări nu au suferit. Invers, Serviciul Vamal întotdeauna a facilitat, mai ales exportul. Toţi cunoaştem că agentul economic poate să perefecteze operaţiunea de export cum la posturile interne, aşa şi la posturile vamale de frontieră, chiar în regim non-stop la ora 2 de noapte şi, în cazul dat, el economiseşte şi procedurile sale, deci nu perfectează declaraţia de tranzit intern.

Totodată, s-a întrodus o procedură simplificată de vămuire la domiciliu, unde agentul economic nu prezintă organului vamal acte şi nu are careva relaţii la import şi, în special, se elaborează procedura vamală de declarare electronică, unde organului vamal totul va fi transmis pe suport electronic, toate actele: declaraţia vamală şi actele necesare şi, în cazul oferirii coridorului verde, el nici nu se prezintă organului vamal intern.

De aceea, consider că careva probleme nu pot să apară.

Vă mulţumesc.

 

 

Response Sitting Şedinţa plenară din 24.11.2011
Заявления
Nume Prenume RU Subiectul RU Видео, Аудио, Текст
Чебан Ион

 

Stimați deputați,
Reprezentanții așa-numitei Alianțe pentru Integrate Europeană, săptămîna trecută aici în sala de ședință plenară a Parlamentului, i-a felicitat pe tineri cu Ziua internațională a tinerilor și Ziua internațională a studenților, menționînd că va avea grijă, așa cum a avut grijă și pînă în prezent, de acești tineri și în continuare, și că va purta această grijă cu bine și în anul viitor, și mai departe. Pentru mine a fost un pic neclar de ce au încurcat datele – Ziua internațională a studentului cu Ziua națională a tinerilor, dar e de mirare un alt aspect foarte important: bine ce au avut ei în vedere?
Bine este că din anul 2009, de la 1 septembrie, de cînd încă era guvernarea anterioară, nu s-au majorat bursele studenților? Bine este că aceste burse s-au diminuat semnificativ pînă la finele anului 2009? Bine poate este în percepția lor, stimați deputați, că cei care beneficiază de aceste burse, numărul lor a scăzut, practic, de două ori. Bine poate este că numărul bugetarilor înscriși în anul unu de facultate a scăzut, practic, de două ori? Bine poate este faptul că numărul contractelor și a celor care sînt înmatriculați în bază de contracte a crescut semnificativ? Bine poate este în percepția acestor guvernanți că aceste contracte urmau și au fost majorate extraordinar de mult.
Vă dau un simplu exemplu: Facultatea de medicină: în anul 2008, învățămînt gratuit, guvernarea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, 2011 – 20 de mii la aceeași facultate. Bine poate este faptul că în decurs de 3 ani de zile nu a fost construit nici un Centul de tineret, iar cele 82 care au fost construite anterior nu au surse de existență? Bine poate este faptul că programul de susținere a tinerilor absolvenți, practic, nu mai există și nu a fost propusă nici o soluție nouă? Bine poate este în percepția acestor guvernanți că Programul de locuințe pentru tineri în mediul rural a fost stopat și astfel demotivați totalmente tinerii să meargă să lucreze în localitățile rurale? Bine poate este faptul că șomajul în rîndul tinerilor a atins cote alarmante. Este statistica lor oficială, nu este statistica noastră. Fiecare al treilea tînăr astăzi nu are loc de muncă, avem cea mai mare rată de șomaj pentru acest segment de vîrstă în Europa și Statele CSI. Bine poate este faptul că vor să se lichideze instituții cum ar fi Academia de Științe unde au început astăzi să vină tinerii cercetători, grație alocațiilor financiare anterioare și grație adoptării Codului cu privire la știință și inovare? Bine poate este faptul că vor să distrugă astăzi Academia de Arte, Teatru și Muzică?
Bine poate este faptul că se închid școli? Bine poate este faptul, în percepția lor, că au redus semnificativ bugetele pentru acest domeniu?
Eu unul nu înțeleg. Mi se pare că nu mai poate lumea de atîta bine din partea dumneavoastră, stimați guvernanți. Vreau să vă spun următoarele: că am lansat mai multe inițiative aici, în Parlament, ele stau undeva în rafturile dumneavoastră, de susținere a tinerei generații. Și în ceea de ține de încadrarea în cîmpul muncii, și în ceea ce ține de burse, și în ceea ce ține de contracte, și în ceea ce ține de multe alte lucruri care vizează astăzi nemijlocit pe tineri. Absolut nici una nu a fost examinată. Absolut nici una nu a fost inclusă pe ordinea de zi. Acesta este angajamentul vostru și eu presupun că anume cu aceste lucruri i-ați felicitat.
Nu este de ajuns că i-ați scos în 7 aprilie și i-ați folosit ca și carne de tun, și după asta i-ați trimis să repartizeze pliante și să încleie placarde informaționale electorale.
Nu aveți nevoie de tineri cum n-aveți nevoie de bătrîni, n-aveți nevoie de bugetari, n-aveți nevoie de nevoiași, n-aveți nevoie de oameni, de cetățeni cu bunăstare în această țară.
În ceea ce urmează am vrut să vă spun, că pe lîngă faptul că am lansat aceste inițiative, recent, în ultimele 2 zile, am lansat 3 petiții a căror semnare are loc astăzi în instituțiile de învățămînt superior din Republica Moldova: una cu privire la majorarea bursei care, repet, din 2009, de la 1 septembrie nu a fost majorată. Doi: de semnare a unui Memorandum de înțelegere privind faptul că, în acest an de studii care vine, nu vor fi majorate contractele. Acest Memorandum urmează a fi semnat între instituții, administrațiile instituțiilor de învățămînt superior cu organizațiile care reprezintă studenții.
Și trei, ca să vă fie clar: le-ați creat condiții în căminele studențești, alocînd, practic, nimic în acest sens în ultimii 3 ani.
A treia inițiativă ține de nemajorarea taxelor pe care deja le-ați aplicat de la 60 la 215% în fiecare instituție de învățămînt, în dependență de instituție.
Sînteți o guvernare cu promisiuni false, sînteți o guvernare mincinoasă și este timpul să vă prezentați benevol demisia dacă mai aveți un pic de obraz.
Vă mulțumesc mult. (Aplauze în sală.)

Brega Gheorghe

Vă mulțumesc, doamnă Președinte.

Stimați colegi,
Eu am înțeles că cu cîți mai puțini sînt în sală, cu atît mai bine se ascultă. O să aștept pînă o să plece acei ce nu doresc. Am ieșit pentru că este dureros faptul ce se petrece acum, ceea ce se petrece acum pe piața farmaceutică. Știți, parcă sîntem o țară jurată. În anii '60, '80 am fost un poligon de a experimenta toate pesticidele și îngrășămintele care erau în agricultură. Am îmbibat acest pămînt că ne ajunge încă pe 50 de ani. Nu știu cum am rezistat, dat acum mi se face impresia că în ultimii 4 – 5 ani sîntem un poligon de experimentare a medicamentelor.
Este grav ceea ce se întîmplă acum, la moment. Eu o să vorbesc despre o firmă, o firmă înregistrată în Moldova. N-o să-i dau numele. În 2008 – 2009 cunoscută numai în lumea sportivilor amatori, în sălile de sport pentru comercializarea de hormoni, steroizi, anabolizanți.
Din 2009 – 2010 această firmă parcă ar produce preparate farmaceutice. Cu alte cuvinte – medicamente. Și nu unul, nu zece, ci aproximativ 700 de preparate. Fulgerător, pe parcursul unui an, sau al unui an și jumătate, înregistrează toate aceste preparate la Agenția Medicamentului. Nu este clar cum. Unele firme cu renume mondial înregistrează pe an 2 – 3 preparate. Mai mult nu pot înregistra. Este și mai interesant faptul că, în 2010, această firmă, cînd Legea medicamentului se dezbătea public și în Parlament și firmele internaționale nu aveau format prețul, această firmă cîștigă tenderul la toate preparatele sale, în pofida faptului că preparatele sînt de o calitate proastă, dovedit clinic, fără nici un efect, sau chiar cu multiple complicații și progresarea cancerului pe fond de tratament, ea cîștigă toate licitațiile.
Întîmplător fiind la Ministerul Sănătății, am depistat un demers al unei firme internaționale, îl citez: „Conform rezultatelor...” Ei descriu de ce nu au participat la licitație, dar esența este următoarea: „se observă că prețul genericului este triplu mai mare decît cel al originalului, ceea ce contravine articolului 8 al Hotărîrii de Guvern nr.525 din 22.06.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aprobare și înregistrare a prețurilor de producător la medicamente și anume prețul medicamentului generic ce propune în comparație cu prețul acestor medicamente din țările de referință, fără a putea însă a depăși 65% din prețul medicamentului original”. Ce întreprinde? Și ei solicită să... Ei propun preparatul original la un preț mult mai redus, ceea ce ar fi dus la economii de 790 mii de lei. Un singur preparat.
Ce face Agenția Medicamentului? Urgent, după acest demers, înregistrează în Catalogul de prețuri, modifică, de la 896 de lei modifică la 288 de lei. Deci prețul cade de 3 ori. Însă, în realitate, avînd achizițiile publice, ei comercializează mai departe la 896 de lei. Se întreabă: unde-i diferența aceasta? În Catalog este de 288, în realitate – 896. Un preparat care nu costă nimic și mă întreb: oare unde a pus… oare nu i-a pus în gardă pe Agenția Medicamentului? Cum, îndată după demers, prețul cade de 3 ori? Nu cumva acest preparat nu e medicament, ci cretă? Numai creta, ca materie primă și ambalată sub formă de preparat medicamentos, poți să o reduci în așa mod. Oare nu cumva această firmă face profit pe chinurile și nevoile pacienților oncologici? Poate această firmă nu este producătoare de medicamente, ci vînzătoare de cretă?
Pentru a clarifica toate aceste întrebări, Partidul Liberal solicită crearea unei Comisii de anchetă, pentru a analiza activitatea Agenției Medicamentului. Și, probabil, mîine o să venim cu un proiect de hotărîre pentru a înființa o comisie de anchetă. Este grav și dureros ceea ce se întîmplă la moment. Unele preparate, vă spun sincer, atîtea complicații dau, că pacienții cheltuie de 10 ori mai mult ca să trateze complicațiile, unele sînt cu deces. Sînt date clinice.
Vă mulțumesc.
Видео, Аудио, Текст STENOGRAMASTENOGRAMA
SUPLIMENT LA ORDINEA  DE  ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI
Заявления
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Принятые законодательные акты
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel:
 022 820 126

 info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы