Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 20.02.2020

2/20/2020 11:00 AM

Legislature:  Legislatura X (3/21/2019 - 7/25/2021)

Session:  Legislatura X (3/21/2019 - 7/25/2021)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 224 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni (art.11, 13, 16, ș.a.)
2. 85 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală nr.246/2017 (art.9, 11, 16, 18)
3. 42 Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea cetățeniei nr.1024/2000 – art.17, 18, 24, ș.a.; Legea cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător nr.81/2004 – art.12; Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova
4. 301 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.77, 134'14, 135'1 ș.a.; Codul contravențional – art.43, 46'1, 46'2, ș.a.)
5. 8 Proiectul de lege privind modificarea Legii nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale (pct. 6.1)
6. 265 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.457-XV din 14.11.2003 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale (art.5, 26, 28, 53)
7. 260 Proietul de lege privind abrogarea articolului 17'1 din Legea reglementării de stat a activității comerciale externe nr.1031/2000
8. 1 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.420/2006 privind activitatea de reglementare tehnică (art.1, 11, 3, ș.a.)
9. 141 Proiectul legii pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.18'1; Codul fiscal nr.1163/1997 – art.20; ș.a.)
10. 242 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.778/2001 cu privire la geodezie, cartografie și geoinformatică – art.1, 3, 5; ș.a.; Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător – anexa nr.1;
11. 255 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.276/2016 cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli – art.3, 17, 20, 23, 24; Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală – art.14)
12. 51 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.71; Codul fiscal – art.31; Legea privind Comisia Națională a Pieței Financiare – art.6; ș.a.)
13. 310 Proiectul de lege privire la moratoriul asupra controlului de stat la întreprinderile micro, mici și mijlocii
14. 14 Proiectul de lege privind ratificarea Protocolului adițional la Convenţia poştală universală şi a Protocolului final la Protocolul adițional la Convenția poștală universală
15. 15 Proiectul de lege privind ratificarea celui de al 10-lea Protocol adițional la Constituția Uniunii Poştale Universale
16. 16 Proiectul de lege privind ratificarea celui de-al doilea Protocol adițional la Convenţia poştală universală
17. 326 Proiectul de lege privind ratificarea celui de al doilea Protocol adițional la Regulamentul general al Uniunii Poștale Universale
18. 29 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 4 din Legea nr.1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală
19. 58 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl – art.7; Legea cu privire la statutul judecătorului – art.32; Legea privind sistemul pu
20. 299
21. 324 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 41 din Legea nr.279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare
22. ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
PROIECT DE SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZIPROIECT DE SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declarations
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe