Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
Relații cu cetățeanul
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Şedinţe plenare

Şedinţa plenară din 20.12.2019

20.12.2019 10:00

Legislatura:  Legislatura X (21.03.2019 - 25.07.2021)

Sesiunea:  Legislatura X (21.03.2019 - 25.07.2021)

Subiecte Agenda
  Subiectul Descrierea Video, Audio, Text
1. 262 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație
2. 98 Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.121 din 03.05.2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație (art.2)
3. 125 Proiectul legii pentru modificarea articolului 13 al Legii nr.499 din 14.07.1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni
4. 203 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.499/1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (art.8, 13)
5. 261 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr.835/1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului – art.1, 5, 13, ș.a.; Legea nr.721/1996 privind calitatea în construcții – art.6, 7; ș.a.)
6. 298 Proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii nr.947/1996 (art.3, 5, 8'1, ș.a.)
7. 216 Proiectul legii privind securitatea aeronautică
8. 271 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (art.2, 7)
9. 269 Proiectul de lege pentru modificarea Legii comunicațiilor poștale nr.36/2016 (art.1, 2, 3, ș.a.)
10. 314 Proiectul de lege cu privire la ratificarea Acordului de suport al proiectului și rambursare „Instrument de procurare a gazelor în situație de urgență” dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare
11. 285 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul de procedură penală nr.122/2003 – art.58, 166, 265, ș.a.; Legea nr.198/2007 cu privire la asistența juridică garantată de stat – art.6, 19, 20, ș.a.)
12. 255 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.276/2016 cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli – art.3, 17, 20, 23, 24; Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală – art.14)
13. 292 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție de membru al Curții de Conturi
14. 309 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.80/2019 privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului (art.1)
15. 317 Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 48/2019 pentru constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor de fapt și de drept privind tentativa de puci anticonstituțional întreprinsă de Partidul Democrat din M
16. 318 Proiectul hotărârii privind demisia unui deputat în Parlament
17. 316 Proiectul de hotărâre cu privire la încheierea sesiunii a doua ordinare din anul 2019
18. 225 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea art.29 din Legea cu privire la asigurări nr.407-XVI din 21.12.2006
19. 322 Proiectul hotărârii pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.47/2019 privind componența nominală a delegației Parlamentului RM de legislatura a X-a la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei
20. 323 Proiectul hotărârii pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.71/2019 privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului RM la organizațiile parlamentare internaționale și organizațiile parlamentare bilaterale
21. 321 Proiectul de hotărâre privind declararea vacanței unui mandat de deputat în Parlament
Video, Audio, Text S T E N O G R A M AS T E N O G R A M A
PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI
SUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZISUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZI
Declaraţii
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Agenda
24 octombrie 2021
Pentru data selectată, la moment nu este nici o înregistrare
Ultimele acte legislative adoptate
 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"