Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 19.07.2019

7/19/2019 10:00 AM

Legislature:  Legislatura X (3/21/2019 - 7/25/2021)

Session:  Legislatura X (3/21/2019 - 7/25/2021)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 115 Proiectul legii pentru interpretarea unor prevederi din Legea cu privire la Procuratură
2. 93 Proiectul legii cu privire la modificarea Codului fiscal nr.1163/1997 (art.117)
3. 95 Proiectul hotărîrii cu privire la auditul conformității privind deetatizarea proprietății publice și a privatizării pe anii 2013-2019
4. 134 Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.407/2006 cu privire la asigurări – art.1, 7, 48, 49; Legea nr.273/2018 pentru modificarea unor acte legislative – art.V)
5. 425 Proiectul legii pentru abrogarea unor articole din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20.07.2000 (art.97'1 – 97'4)
6. 45 Proiectul legii cu privire la modificarea articolului 4 din Legea nr.93 din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător
7. 119 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător (art.3, 4)
8. 121 Proiectul hotărîrii privind înaintarea recomandărilor unor autorități publice
9. 122 Proiectul hotărîrii privind instituirea moratoriului asupra proceselor de privatizare a bunurilor publice
10. 137 Proiectul hotărîrii pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.71/2019 privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și organizațiile parlamentare bilaterale
11. 52 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind controlul tutunului - art.2, 11, 17'1, ș.a.; Codul contravențional – art. 91'1, 364'1; ș.a.)
12. 1836 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți nr.119-XV din 22.06.2004 (art.15'1)
13. 138 Proiectul legii pentru modificarea articolului 11 din Legea cu privire la Procuratură nr.3/2016
14. ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text STENOGRAMASTENOGRAMA
SUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZISUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZI
PROIECT DE ORDINE DE ZIPROIECT DE ORDINE DE ZI
Declarations
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe