Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 12.07.2019

7/12/2019 10:00 AM

Legislature:  Legislatura X (3/21/2019 - 7/25/2021)

Session:  Legislatura X (3/21/2019 - 7/25/2021)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 437 Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul de colaborare între statele-membre ale Comunității Statelor Independente în domeniul luptei împotriva furtului de valori culturale și asigurarea restituirii lor, semnat la Dușanbe, la 05.10.07
2. 457 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului între părțile Convenției privind cooperarea polițienească în Europa de Sud-Est privind schimbul automatizat de date ADN, date dactiloscopice și date de înregistrare a autovehiculelor
3. 458 Proiectul legii cu privire la ratificarea Acordului de implementare a Acordului între părțile Convenției privind cooperarea polițienească în Europa de Sud-Est privind schimbul automatizat de date ADN, date dactiloscopice și date de înregistrare a auto
4. 112 Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice – art.2, 7; Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală – art.2; ș.a.)
5. 117 Proiectul hotărîrii pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.38/2019 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului
6. 93 Proiectul legii cu privire la modificarea Codului fiscal nr.1163/1997 (art.117)
7. 926 Proiectul legii privind schimbarea regimului vamal al mijloacelor de transport şi înregistrarea acestora
8. 2855 Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Codului fiscal (art.5, 8, 133, ș.a.)
9. 53 Proiectul Codului audiovizualului al Republicii Moldova
10. 248 Proiectul hotărîrii cu privire la examenele naționale de Bacalaureat din liceele Republicii Moldova
11. 404 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27.07.2006 (art.2, 3, 6, ș.a.)
12. ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text STENOGRAMASTENOGRAMA
PROIECT DE ORDINE DE ZIPROIECT DE ORDINE DE ZI
Declarations
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe