Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Аккредитация журналистов в парламенте 

Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

Парламентаризм в Республике Молдова
Государственные власти и учреждения
Общественная информация
 
Обращения граждан
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Sedinte plenare

Şedinţa plenară din 14.12.2018

14.12.2018 10:00

Legislatura RU:  Legislatura XX (28.12.2014 - 20.03.2019)

Session RU:  Legislatura XX (28.12.2014 - 20.03.2019)

Subiecte Agenda RU
  Subiectul RU P.L. RU Видео, Аудио, Текст
1. 460 Proiectul hotărîrii cu privire la confirmarea în funcție a unor membri ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului
2. 436 Proiectul legii pentru ratificarea Declarației Comune referitor la instituirea Consiliului de Cooperare Strategică la Nivel Înalt dintre Republica Moldova și Republica Turcia
3. 437 Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul de colaborare între statele-membre ale Comunității Statelor Independente în domeniul luptei împotriva furtului de valori culturale și asigurarea restituirii lor, semnat la Dușanbe, la 05.10.07
4. 457 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului între părțile Convenției privind cooperarea polițienească în Europa de Sud-Est privind schimbul automatizat de date ADN, date dactiloscopice și date de înregistrare a autovehiculelor
5. 458 Proiectul legii cu privire la ratificarea Acordului de implementare a Acordului între părțile Convenției privind cooperarea polițienească în Europa de Sud-Est privind schimbul automatizat de date ADN, date dactiloscopice și date de înregistrare a auto
6. 396 Proiectul legii pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare ”Moldova 2030”
7. 427 Proiectul legii pentru modificarea Legii insolvabilității nr.149/2012 (art.2, 6, 7, ș.a.)
8. 459 Proiectul hotărîrii privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică
9. 2741 Raportul privind implementarea programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova 2016 - 2018 RaportRaport
10. 461 Proiectul hotărîrii cu privire la încheierea sesiunii a doua ordinare din anul 2018
11. 462 Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de membru și vicepreședinte al Curții de Conturi
12. 463 Proiectul hotărîrii privind încetarea mandatelor unor directori ai Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică
13. 465 Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de director adjunct al Centrului Național Anticorupție
14. 464 Proiectul hotărîrii privind demisia unui deputat în Parlament
15. 466 Proiectul hotărîrii privind numirea unui judecător al Curții Constituționale
Видео, Аудио, Текст STENOGRAMASTENOGRAMA
SUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZISUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZI
PROIECT DE ORDINE DE ZIPROIECT DE ORDINE DE ZI
Заявления
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Календарь
Принятые законодательные акты
 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы