Asistență externă
Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 14.12.2018

12/14/2018 10:00 AM

Legislature:  Legislatura XX (12/28/2014 - 3/20/2019)

Session:  Legislatura XX (12/28/2014 - 3/20/2019)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 460 Proiectul hotărîrii cu privire la confirmarea în funcție a unor membri ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului
2. 436 Proiectul legii pentru ratificarea Declarației Comune referitor la instituirea Consiliului de Cooperare Strategică la Nivel Înalt dintre Republica Moldova și Republica Turcia
3. 437 Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul de colaborare între statele-membre ale Comunității Statelor Independente în domeniul luptei împotriva furtului de valori culturale și asigurarea restituirii lor, semnat la Dușanbe, la 05.10.07
4. 457 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului între părțile Convenției privind cooperarea polițienească în Europa de Sud-Est privind schimbul automatizat de date ADN, date dactiloscopice și date de înregistrare a autovehiculelor
5. 458 Proiectul legii cu privire la ratificarea Acordului de implementare a Acordului între părțile Convenției privind cooperarea polițienească în Europa de Sud-Est privind schimbul automatizat de date ADN, date dactiloscopice și date de înregistrare a auto
6. 396 Proiectul legii pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare ”Moldova 2030”
7. 427 Proiectul legii pentru modificarea Legii insolvabilității nr.149/2012 (art.2, 6, 7, ș.a.)
8. 459 Proiectul hotărîrii privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică
9. 2741 Raportul privind implementarea programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova 2016 - 2018 RaportRaport
10. 461 Proiectul hotărîrii cu privire la încheierea sesiunii a doua ordinare din anul 2018
11. 462 Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de membru și vicepreședinte al Curții de Conturi
12. 463 Proiectul hotărîrii privind încetarea mandatelor unor directori ai Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică
13. 465 Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de director adjunct al Centrului Național Anticorupție
14. 464 Proiectul hotărîrii privind demisia unui deputat în Parlament
15. 466 Proiectul hotărîrii privind numirea unui judecător al Curții Constituționale
Video, Audio, Text STENOGRAMASTENOGRAMA
SUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZISUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZI
PROIECT DE ORDINE DE ZIPROIECT DE ORDINE DE ZI
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Agenda
Friday, January 27, 2023
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe