Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
Informations publiques
 
Sessions parlementaires > Sessions plénières
Sedinte plenare

Şedinţa plenară din 30.11.2018

30/11/2018 10:00

Legislatura FR:  Legislatura XX (28/12/2014 - 20/03/2019)

Session FR:  Legislatura XX (28/12/2014 - 20/03/2019)

Subiecte Agenda FR
  Subiectul FR P.L. FR Video, Audio, Text FR
1. 367 Proiectul legii pentru completarea Legii nr.330-XIV din 25 martie 1999 cu privire la cultura fizică și sport (art.34'1)
2. 57 Proiectul legii vînătorii și fondului cinegetic
3. 243 Proiectul legii privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant
4. 388 Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019
5. 389 Proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2019
6. 395 Proiectul legii cu privire la modificarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.21, 117'1, 171, ș.a., Codul vamal – art.33, 215'4; ș.a.)
7. 393 Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2019
8. 383 Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea cu privire la tariful vamal – art.28, anexa nr.2; Codul fiscal – art.124, 343; ș.a.)
9. 425 Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.835/1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului (art.8, 24, anexa)
10. 386 Proiectul legii privind siguranța produselor alimentare
11. 369 Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.161/2017 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război (art.2, 19'1, 26, 28)
12. 381 Proiectul legii privind scutirea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unui teren
13. 426 Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea cu privire la asociațiile obștești – art.33'3, 33'4; Codul fiscal – art.15'2; ș.a.)
14. 406 Proiectul legii pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind Liceul Teoretic Moldo-Turc ”S.Demirel” din Congaz
15. 387 Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind descentralizarea administrativă – art.4; Legea privind administrația publică locală – art.14, 43; ș.a.)
16. 421 Proiectul legii privind Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal
17. 422 Proiectul legii privind protecția datelor cu caracter personal
18. 226 Proiectul legii privind importul stației de epurare
19. 408 Proiectul legii pentru modificarea art.11 din Legea nr.91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic
20. 423 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2005 cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului (art.1, 2, 4, ș.a.)
21. 416 Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului
22. 430 Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice (art.2, 4, 28, ș.a.)
23. 431 Proiectul legii privind completarea articolului 1 din Legea nr.1295/2002 privind Zona Economică Liberă ”Ungheni-Business”
24. 411 Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Codul contravențional – art.231'1, 438; Legea privind siguranța traficului rutier – art.53; ș.a.)
25. 449 Proiectul hotărîrii cu privire la confirmarea Colegiului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova
26. 443 Proiectul hotărîrii privind desfășurarea referendumului republican
27. 409 Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (art.2, 4, 5, ș.a.)
28. 424 Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea cu privire la activitatea farmaceutică – art.1, 3, 18, ș.a.; Legea cu privire la medicamente – art.6, 9, 21, 23; ș.a.)
29. 432 Proiectul legii cu privire la acordarea suportului unic unor beneficiari de pensii
30. 37 Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului educației nr.152 din 17 iulie 2014 (art.31)
31. 164 Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului educației nr.152 din 17 iulie 2014 (art.15, 79, 104, ș.a.)
32. 394 Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare (art.2, 3, 4, ș.a.)
33. 407 Proiectul legii privind calitatea apei potabile
34. 429 Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.909/1992 privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl (art.8, 16, 16'1, ș.a.)
35. 339 Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea despre statutul deputatului în Parlament – art.25; Legea cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demintate publică – art.2, 5, 8; ș.a.)
36. 451 Proiectul hotărîrii privind demisia din funcție a unor directori ai Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică
37. 452 Proiectul legii pentru modificarea art.13 din Legea nr.753/1999 privind Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova
Video, Audio, Text FR STENOGRAMASTENOGRAMA
SUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZISUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZI
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Agenda
dimanche 26 mars 2023
Pentru data selectata, la moment nu este nici o inregistrare FR
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe