Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Аккредитация журналистов в парламенте 

Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

Парламентаризм в Республике Молдова
 
 
 
 
 
Общественная информация
Обращения граждан
 
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Sedinte plenare

Şedinţa plenară din 23.11.2018

23.11.2018 10:00

Legislatura RU:  Legislatura XX (28.12.2014 - 20.03.2019)

Session RU:  Legislatura XX (28.12.2014 - 20.03.2019)

Subiecte Agenda RU
  Subiectul RU P.L. RU Видео, Аудио, Текст
1. 388 Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019
2. 389 Proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2019
3. 393 Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2019
4. 258 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii asociațiilor de economii și împrumut nr.139 din 21 iunie 2007 (art.3, 7, 8, ș.a.)
5. 216 Proiectul legii privind securitatea aeronautică
6. 382 Proiectul legii pentru modificarea articolului 4 din Legea nr.93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător
7. 214 Proiectul legii pentru completarea Legii concurenței nr.183 din 11.07.12 (art.25'1)
8. 343 Proiectul legii privind modificarea unor acte legislative (Codul funciar – art.8, 9, 10, 29; Codul contravențional – art.117, 189)
9. 412 Proiectul hotărîrii privind demisia Guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei
10. 376 Proiectul legii cu privire la modificarea unor acte legislative (Codul contravențional al Republicii Moldova – art.52; Codul electoral – art.52)
11. 312 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Procuratură – art.8, 11, 20, 91; Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar – anexa nr.8; Legea cu privire la funcția publică și statutul s.a.
12. 118 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală (art.14, 29, 43, 53, 77)
13. 397 Proiectul legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
14. 398 Proiectul legii pentru executarea articolului 30 din Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
15. 420 Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea Fondului de susținere a populației – art.5; Legea cu privire la protecția socială suplimenatră a unor categorii de populație – art.1, 2; ș.a.)
16. 419 Proiectul legii pentru modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr.152/2014 (art.20, 23, 152)
Видео, Аудио, Текст STENOGRAMASTENOGRAMA
SUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZISUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZI
PROIECT DE ORDINE DE ZIPROIECT DE ORDINE DE ZI
Заявления
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Принятые законодательные акты
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы