Asistență externă
Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 23.11.2018

11/23/2018 10:00 AM

Legislature:  Legislatura XX (12/28/2014 - 3/20/2019)

Session:  Legislatura XX (12/28/2014 - 3/20/2019)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 388 Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019
2. 389 Proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2019
3. 393 Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2019
4. 258 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii asociațiilor de economii și împrumut nr.139 din 21 iunie 2007 (art.3, 7, 8, ș.a.)
5. 216 Proiectul legii privind securitatea aeronautică
6. 382 Proiectul legii pentru modificarea articolului 4 din Legea nr.93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător
7. 214 Proiectul legii pentru completarea Legii concurenței nr.183 din 11.07.12 (art.25'1)
8. 343 Proiectul legii privind modificarea unor acte legislative (Codul funciar – art.8, 9, 10, 29; Codul contravențional – art.117, 189)
9. 412 Proiectul hotărîrii privind demisia Guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei
10. 376 Proiectul legii cu privire la modificarea unor acte legislative (Codul contravențional al Republicii Moldova – art.52; Codul electoral – art.52)
11. 312 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Procuratură – art.8, 11, 20, 91; Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar – anexa nr.8; Legea cu privire la funcția publică și statutul s.a.
12. 118 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală (art.14, 29, 43, 53, 77)
13. 397 Proiectul legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
14. 398 Proiectul legii pentru executarea articolului 30 din Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
15. 420 Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea Fondului de susținere a populației – art.5; Legea cu privire la protecția socială suplimenatră a unor categorii de populație – art.1, 2; ș.a.)
16. 419 Proiectul legii pentru modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr.152/2014 (art.20, 23, 152)
Video, Audio, Text STENOGRAMASTENOGRAMA
SUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZISUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZI
PROIECT DE ORDINE DE ZIPROIECT DE ORDINE DE ZI
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Agenda
Friday, March 24, 2023
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe