Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
Relații cu cetățeanul
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Şedinţe plenare

Şedinţa plenară din 25.10.2018

25.10.2018 10:00

Legislatura:  Legislatura XX (28.12.2014 - 20.03.2019)

Sesiunea:  Legislatura XX (28.12.2014 - 20.03.2019)

Subiecte Agenda
  Subiectul Descrierea Video, Audio, Text
1. 342 Proiectul legii cu privire la modificarea Anexei nr.2 din Legea drumurilor nr.509/1995
2. 348 Proiectul legii privind modificarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr.122/2003 (art.185, 270)
3. 241 Proiectul legii privind procedura notarială
4. 308 Proiectul legii cu privire la modificarea unor acte legislative (Codul de executare al RM – art.22, 72; Legea privind executorii judecătorești – art. 7, 8)
5. 322 Proiectul legii pentru modificarea articolului 491 din Legea nr.134/2008 cu privire la Serviciul de Protecție și Pază de Stat
6. 164 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.130 din 08.06.2012 privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă (art.2, 12, 20, ș.a.)
7. 347 Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea cu privire la Curtea Constituțională – art.31; Codul jurisdicției constituționale – art.4)
8. 351 Proiectul legii privind completarea Legii cu privire la Concepția Sistemului informațional automatizat de stat ”Alegeri” nr.101-XVI din 15 mai 2008 (art.2, anexa)
9. 57 Proiectul legii vînătorii și fondului cinegetic
10. 59 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.272 din 23 decembrie 2011 (art.2, 19, 19'1, 41)
11. 255 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158-XVI din 04.07.2008 (art.16, 27)
12. 324 Proiectul legii cu privire la modificarea articolului 1 din Legea nr.164/2003 pentru ratificarea Protocolului la Convenția privind asistența juridică și raporturile juridice în materie civilă, familială și penală din 22 ianuarie 1993
13. 328 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Suedia cu privire la cooperarea pentru dezvoltare (2018-2020)
14. 329 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Suedia privind termenele și condițiile generale ale cooperării pentru dezvoltare
15. 55 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor (art.1, 13, 19, ș.a.)
16. 130 Proiectul legii pentru modificarea Legii insolvabilității nr.149 din 29.06.2012 (art.14)
17. 353 Proiectul legii cu privire la Inspectoratul General al Carabinierilor
18. 354 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne; Legea cu privire la apărarea națională – art.24, 25, 31;
19. 357 Proiectul de hotărîre pentru modificarea articolului 2 din Hotărîrea Parlamentului nr.204 din 4 octombrie 2018 cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor de fapt și de drept privind imixtiunea Fundației ”Otwarty Dialog” (Dialog deschis) și a fondatoarei acesteia Ludmila Kozlovska în treburile interne ale Republicii Moldova și privind finanțarea unor partide politice din Republica Moldova
20. ÎNTREBĂRI /INTERPELĂRI
Video, Audio, Text STENOGRAMASTENOGRAMA
SUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZISUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZI
PROIECT DE ORDINEA DE ZIPROIECT DE ORDINEA DE ZI
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la încheierea sesiunii de primăvară 2022 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la încheierea sesiunii de primăvară 2022 a Parlamentului
Agenda
19 august 2022
Pentru data selectată, la moment nu este nici o înregistrare
Ultimele acte legislative adoptate
 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2004, mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

Mail: info@parlament.md

Tel.: 022-820-390
       

   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"