Asistență externă
Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 04.10.2018

10/4/2018 10:00 AM

Legislature:  Legislatura XX (12/28/2014 - 3/20/2019)

Session:  Legislatura XX (12/28/2014 - 3/20/2019)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 315 Proiectul legii pentru modificarea art.52 din Legea privind redresarea și rezoluția băncilor
2. 261 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.288 din 16.12.2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (art.12, art.38)
3. 303 Proiectul legii pentru modificarea articolului 38 din Legea nr.288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
4. 154 Proiectul legii privind modificarea articolului 38 din Codul audiovizualului al RM nr.260-XVI din 27.07.06
5. 177 Proiectul legii pentru completarea articolului 111 al Codului muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003
6. 218 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.172 din 25.04.2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor (art.I'1, art.II ș.a.)
7. 268 Proiectul legii cu privire la transmiterea unui bun cu titlu oneros
8. 233 Proiectul legii cu privire la parcurile științifico-tehnologice și incubataroale de inovare
9. 214 Proiectul legii pentru completarea Legii concurenței nr.183 din 11.07.12 (art.25'1)
10. 297 Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule – art.2, 8, 14, ș.a.; Codul contravențional – art.26, 31'1, 242, 446)
11. 298 Proiectul hotărîrii cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor de fapt și de drept al imixtiunii ilegale a Fundației ”Otwarty Dialog” (Dialog Deschis) și fondatoarei acesteia Ludmila Kozlowska, în treburile s.a.
12. ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text STENOGRAMASTENOGRAMA
PROIECT DE ORDINE DE ZIPROIECT DE ORDINE DE ZI
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Agenda
Sunday, March 26, 2023
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe