Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
 
 
 
 
 
Informations publiques
 
Sessions parlementaires > Sessions plénières
Sedinte plenare

Şedinţa plenară din 21.10.2011

21/10/2011 10:00

Legislatura FR:  Legislatura XIX (28/12/2010 - 27/12/2014)

Session FR:  toamna-iarna 2011 (01/09/2011 - 30/11/2014)

Subiecte Agenda FR
  Subiectul FR P.L. FR Video, Audio, Text FR
1. 2395 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul Penal – art.244'1; Codul Contravenţional – art.301)
2. 1348 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului cu privire la oferirea privilegiilor şi imunităţilor Fondului Global de Luptă împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei
3. 2073 Proiectul legii privind importul unor autovehicule
4. 1686 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea taxei de stat – art.4; Legea privind accesul la informaţie – art.1, 5, 7, 8, 12; ş.a.)
5. 1366 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul de procedură penală – art.56, 253, 2661, 273; Legea privind statutul ofiţerului de urmărire penală – art.4; ş.a.)
6. 1605 Proiectul legii cu privire la Serviciul Migraţie şi Frontieră
7. 1176 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul penal – art.123, 123'1, 140, ş.a.; Codul de procedură penală – art.202, 203, 205; ş.a
8. 1867 Proiectul Hotătrîrii Parlamentului cu privire la modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.283-XIV din 17 februarie 1999 (punctul 4.6)
9. 1800 Proiectul de hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.283-XIV din 17 februarie 1999 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de comercializare a tehnicii militare, armamentului şi altor mijloace tehnice militare de care dispun Fo
10. 720 Proiectul hotărîrii pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Parlamentului nr.283-XIV din 17.02.1999 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de comercializare a tehnicii militare, armamentului şi altor mijloace tehnice militare de care dispun For
11. 1672 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea despre statutul deputatului în Parlament – art.16; Legea pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului – art.129, 131; Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul...
12. Examinarea proiectelor de acte legislative propuse de comisiile permanente ale Parlamentului spre respingere (19 proiecte)
13. Aprobarea proiectului ordinii de zi a şedinţelor în plen ale Parlamentului din 27 octombrie-4 noiembrie 2011
14. 2113 Proiectul legii pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol Adiţional între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României la Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi ...
15. 2274 Proiectul hotărîrii privind demisia unui membru al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
16. 2275 Proiectul hotărîrii privind încetarea calităţii de membru al Comisiei Electorale Centrale
17. 2125 Proiectul hotărîrii privind stabilirea datei alegerii Preşedintelui Republicii Moldova
18. 2126 Proiectul hotărîrii privind comisia specială de desfăşurare a alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova
19. 2230 Proiectul hotărîrii privind constituirea comisiei parlamentare de anchetă în legătură cu vînzarea armamentului din dotarea Forţelor Armate
Intrebari/Interpelari FR
Obiectul sesizarii FR Cu privire la nevalorificarea banilor prevăzuţi în bugetul pentru anul 2010
Organul/Institutia FR Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Transporturilor
Nume Prenume FR Muşuc Eduard
Mod de raspuns FR De la tribuna parlamentului FR
Response term 27.10.2011
Video, Audio, Text FR Question:

 

          Domnul Eduard Muşuc - Fracţiunea PCRM:

          Domnule Preşedinte,

          În urma dezbaterilor a acestui proiect de lege cu privire la executarea bugetului, Fracţiunea noastră solicită prezenţa ministrului dezvoltării regionale şi a construcţiilor şi a ministrului transporturilor pentru şedinţa viitoare, joi, ca să ne lămurim în ceea ce priveşte nevalorificarea banilor în bugetul pentru anul 2010.


Answer:

Autorul întrebării nu a fost prezent în sală.

A primit răspuns în scris.

RĂSPUNS

Response Sitting Şedinţa plenară din 03.11.2011

Obiectul sesizarii FR Cu privire la demolarea Stadionului Republican
Organul/Institutia FR Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Tineretului şi Sportului
Nume Prenume FR Vlah Petru
Mod de raspuns FR De la tribuna parlamentului FR
Response term 27.10.2011
Video, Audio, Text FR Question:

 

Domnul Petru Vlah – Fracţiunea PLDM:

          Господин Председатель,

          Я хотел бы, чтобы на четверг     пригласить компетентных органов, которые могли бы расказать: с какой целью, не помню какой, 2007 или ...в 2007 году был разрушен Республиканский Стадион? И будет ли он построен? И для чего он разрушался? Стадион, который был в центре города, один единственный Республиканский Стадион.


Answer:

 Domnul Marcel Răducan – ministrul dezvoltării regionale și construcțiilor:

Stimate domnule Președinte,

Stimați deputați,

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor a examinat interpelarea domnului deputat Petru Vlah referitor la proiectarea și construcția Stadionului Republican din municipiul Chișinău, strada Tighina 12 și informează.

Conform Hotărîrii Guvernului nr.530 din 18.05.2006 cu privire la proiectarea și construcția complexului Stadionul Central în municipiul Chișinău, se prevedea proiectarea și construcția stadionului în zona Circului.

Mai apoi, Guvernul își modifică poziția hotărînd ca să fie reconstruit Stadionul Republican din strada Tighina 12, municipiul Chișinău, fiind adoptate în perioada 2006 – 2008 mai multe hotărîri de Guvern ce conțineau desființarea stadionului, formarea unei societăți pe acțiuni cu capital de stat și privat, întocmirea documentației de proiect, alegerea investitorului, încheierea contractului de investiții și alte măsuri.

Prin Hotărîrea Guvernului nr.1170 din 11.10.2006, Agenția Sportului a fost desemnată responsabilă în vederea acțiunilor de identificare și selectare a investitorului prin tratative direct, pentru a urgenta proiectarea și construcția Complexului Stadionul Republican.

La adresarea Agenției Sportului, primăria municipiului Chișinău a emis autorizația nr.18 A din 13.04.07 de desființare a tribunelor Stadionului Republican.

La 24.05.2007, a fost emis și mai apoi înregistrat titlul de autentificare a dreptului Agenției Sportului la terenul cu suprafață de 5,18 hectare.

În baza indicațiilor stipulate în procesul-verbal nr.1113 din 11.06.2007 al ședinței de lucru cu problema construcției Stadionului Republican, prezidată de Prim-ministrul, Agenția Construcții, Dezvoltarea Teritoriului a fost obligată să selecteze antreprenorul general pentru demolarea stadionului.

Informația privind existența unor contracte privind demolarea stadionului în arhiva Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor lipsește.

Numai prin scrisoarea nr.2902 din 5 februarie 2009, adresată din partea Companiei „BasConLux” către Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor putem stabili faptul că întreprinderea menționată a efectuat lucrările de demolare a construcțiilor și a reflectoarelor situate pe terenul Stadionului Republican în sumă totală, conform devizului de cheltuieli, de 8 milioane 44 de mii.

Mai mult ca atît, este necesar de menționat că Agenția Sportului a fost beneficiar al avizului de verificare, eliberat de către Serviciul de Stat pentru verificarea și executarea proiectelor și construcțiilor la devizul de cheltuieli elaborat de către Institutul Urbanproiect privind demolarea Stadionului Republican.

Prin Hotărîrea Guvernului nr.206 din 25.02.2008 a fost acceptată fondarea unei întreprinderi mixte cu capital de stat și privat în vederea asigurării construcției Stadionului Republican.

La data de 11.03.2008, Agenția Sportului și „Firma NGL Business” din Belgia au încheiat contractul de societate.

La 14.03.2008 Societatea comercială ”Stadionul de Fotbal Republican” a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat.

În Hotărîrea Guvernului nr.1113 din 1 octombrie 2008 cu privire la reconstrucția Stadionului Republican, pachetul de acțiuni al stadionului din SA ”Stadionul Republican” și terenul din municipiul Chișinău, strada Tighina 12 cu suprafața de 5,18 ha din gestiunea Agenției Sportului a fost transmis Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului.

Institutul de Proiectări Urbanproiect, începînd cu anul 2007 și apoi, conform punctului 3 din Hotărîrea Guvernului nr.1113 din 1 octombrie 2008 cu privire la reconstrucția Stadionului Republican, deja fiind în funcție de proiectant general la reconstrucția Stadionului Republican, de multiple ori s-a ocupat de elaborarea variantelor de schițe pentru proiect de reconstrucția Stadionului Republican în care, sub diverse aspecte, s-au examinat capacitățile urbanistice ale terenului, posibilitățile amplasării unui număr variat de spectatori, necesitățile combinării cu alte funcții, centre comercial, centre de afaceri, hotele și altele.

Însă, din lipsa resurselor financiare, institutului nu i s-au recuperat cheltuielile pentru lucrările nominalizate anterior și ca urmare procesul de elaborare a documentației de proiect, s-a stopat.

Este necesar de menționat că, conform estimărilor UEFA și FIFA pentru construcția unui complex sportiv contemporan, costul unui loc pentru un suporter constituie de la 3 pînă la 5 mii de euro.

Conform cerințelor pentru a desfășura competiții internaționale oficiale, capacitatea stadionului trebuie să fie de circa 30 de mii de locuri, 30 de mii de suporteri și pentru a construi acest stadion sînt necesare surse financiare în valoare de circa 100 milioane euro.

La moment, în scopul examinării oportunității privind construcția Stadionului Național pe teritoriul fostului Stadion Republican, precum și pentru identificarea unui teren de pămînt pentru proiectarea și construcția Stadionului Național, atragerea investițiilor locale și străine și elaborarea unui plan concret de activitate pentru realizarea acestui proiect, prin dispoziția Guvernului nr.27 D din 9 aprilie 2010, s-a creat un grup de lucru.

 

Domnul Octavian Bodișteanu – viceministru al tineretului și sportului:

Domnule președinte,

Stimați domni deputați,

 De fapt, toate cele abordate și menționate de către domnul ministru nu vreau să le repet pentru că sînt adevărate și pentru că acele acte normative, hotărîri de Guvern care..., în baza cărora s-au produs modificările sus-nominalizate, de fapt, le am și eu în față și le cunoaștem foarte bine.

Însă, din păcate, nu știu de ce la ultimele ședințe, pentru că am convocat două ședințe în acest sens, specializate, la domnul viceprim-ministru Mihai Moldovanu, domnul viceministru al dezvoltării regionale și construcțiilor un pic vorbește altfel, adică, cam diferă realitatea.

Deci atunci cînd domnul președinte al Federației de Fotbal a făcut o propunere ca stadionul să fie pînă la 20 de mii, am înțeles că s-a acceptat. Atunci cînd am solicitat informația dacă există efectuat vreun studiu de fezabilitate, dacă există vreun proiect în acest sens, nu am primit nici un răspuns elocvent sau consecvent și noi nu știm de unde   s-o începem.

Și, în acest sens, vreau să-i aduc mulțumiri domnului deputat, domnului Vlah, care a ridicat sau a abordat o întrebare stringentă și foarte dureroasă nu doar pentru sportivi, ci pentru, după mine, întreaga societate.

Este foarte important să știm care sînt următorii pași concreți, de unde ne pornim. Ce a fost pînă acum noi știm și răspunzînd la întrebarea domnului Vlah: de ce sau cu ce scop s-a demolat stadionul, cred că mai bine ar fi atribuită întrebarea domnilor care au părăsit sala.

Noi vrem să găsim soluția cum să mergem mai departe și, în acest sens, am expediat o scrisoare către Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor unde am solicitat ca să dispersăm, să divizăm acele priorități concrete care revin fiecărui minister în parte.

Și, totodată, vreau să adaug, de fapt, domnul ministru a menționat, că pentru societate este absolut indiferent cine dintre noi sau în subordinea cui se află la momentul actual așa-numitul Stadion Republican.

Pentru societate este important ca să fie construit și chiar dacă este temporar la Ministerul Dezvoltării Regionale, există Legea nr.330 cu privire la cultură fizică și sport unde la dispozițiile finale sau tranzitorii sînt indicate acele 5 complexe sportive care intră în componența sau  sub jurisdicția Ministerului Tineretului și Sportului și primul dintre ele este Stadionul Republican.

Noi nu ținem neapărat să fie în continuare sau la momentul actual în subordinea noastră, dar vrem să divizăm sarcinile și să începem a munci în acest sens. Asta este prescurtat.

Mulțumesc.

 

 

 

Response Sitting Şedinţa plenară din 03.11.2011
Declaratii FR
Nume Prenume FR Subiectul FR Video, Audio, Text FR
Godea Mihai

       Domnule Preşedinte,

Stimaţi colegi,
În urma ultimelor evenimente politice ale votului din Parlamentul Republicii Moldova, de joia trecută şi de ieri, constatăm cu îngrijorare că Partidul Comuniştilor din Republica Moldova deţine, de facto, puterea în Parlamentul Republicii Moldova, fără a-şi asuma şi responsabilitatea firească în faţa cetăţenilor.
În acelaşi timp, partidele aflate la guvernare nu au înţeles că sînt deja în opoziţie. Remarcăm cu dezamăgire că, în urma iniţierii unui dialog netransparent între Vladimir Filat şi Vladimir Voronin, prima fisură în Alianţa pentru Integrare Europeană a fost creată.
În acelaşi timp, notăm graba cu care celelalte două componente ale Alianţei s-au grăbit să apeleze fiecare în parte la ajutorul PCRM pentru a-şi sancţiona partenerii de Alianţă.
Astfel, jocurile politice iresponsabile ale liderului Alianţei au oferit Partidului Comuniştilor posibilitatea de a îndeplini obiectivele politice anunţate încă de acum jumătate de an. Considerăm naive aşteptările de stabilitate în urma unui eventual compromis între PCRM şi celelalte partide parlamentare. Singurul mod în care PCRM poate emana stabilitate este cadrul unui regim autoritar şi al unui stat poliţienesc, după modelul impus în cei opt ani de guvernare.
Odată votată data alegerii Preşedintelui, zilele guvernării democratice sînt numărate şi diferă doar modul în care aceasta va lua sfîrşit.
În situaţia creată, Partidul Acţiunea Democratică atenţionează societatea că partidele democratice parlamentare sînt prinse în capcana întinsă de către Partidul Comuniştilor, care va determina evoluţiile politice ulterioare. Comuniştii vor încuraja în continuare scandalurile şi răfuielile politice dintre componentele Alianţei pentru Integrare Europeană, iar alegerile anticipate vor fi declanşate în momentul optim pentru PCRM.
În cazul în care PCRM va decide evitarea alegerilor anticipate, societatea va asista la crearea unei coaliţii monstruoase între forţele pretinse europene şi un partid care încă manipulează cu miturile Uniunii Sovietice, între autorii imorali ai abuzurilor de la 7 aprilie şi acei care au promis dreptate victimelor de atunci.
În aceste momente de cumpănă pentru viitorul democratic al Republicii Moldova, Partidul Acţiunea Democratică îndeamnă liderii Alianţei pentru Integrare Europeană la responsabilitate, luciditate şi solidaritate. Este necesară încetarea oricărei colaborări unilaterale cu Partidul Comuniştilor şi reconsolidarea dialogului în cadrul Alianţei pentru Integrare Europeană.
Numai unitatea forţelor democratice poate opri PCRM să revină la guvernare prin şantaj şi manipulare, împotriva voinţei clar exprimate prin vot de majoritatea cetăţenilor Republicii Moldova.
Vă mulţumesc.

Saharneanu Vladimir

 

Este un caz ieşit din comun şi am vrut să fac apel la conştiinţa suverană a deputaţilor, dar nu am cui face apel la conştiinţa suverană decît la deputaţii Partidului Liberal, care au mai rămas în sală.
Restul deputaţilor, vreau să anunţ, da, este în prezidiu conducerea Parlamentului, iar în sală sînt doar deputaţii Partidului Liberal şi domnul Godea. Eu mă mir pentru dezinteresul faţă de acest caz, care este ieşit din comun, este ieşit din comun. Pentru că este un atentat la demnitatea și onoarea Republicii Moldova.
Este evident, stimaţi deputaţi, care aţi rămas în sală şi mă adresez acum   poporului Republicii Moldova, în mod special, că este evident: evadarea inculpatului în cazul dosarului 7 aprilie a fost organizată, la părerea mea. În calitate de organizatori transpar instituţii ale statului, care au conlucrat prin imitarea inactivităţii cu justiţia, care a emis o hotărîre făcută, de presupus, sub presiune politică, asigurîndu-i-se inculpatului un coridor verde din sala de judecată şi pînă la Moscova, via Odesa, însoţit de un alai, chiar de un corespondent de la o Televiziune din Chişinău.
Şi aceasta înseamnă alaiul, fiindcă am văzut întregul concert, întreaga gălăgie care s-a făcut în bătaie de joc faţă de Republica Moldova. Este evident că cineva a dorit foarte mult să extragă dividende politice din această eliberare prin evadare, simţind un interes meschin şi de moment.
Este evident că lovitura s-a dat, de fapt, în consistenţa statului Republica Moldova, în demnitatea naţională, fapt ce se prezintă ca un atac la onoarea şi demnitatea Republicii Moldova.
Dat fiind gravitatea cazului, eu solicit Parlamentului constituirea unei comisii speciale de anchetă, în acest caz, pentru a vedea, pînă la urmă, totuşi cine a fost organizatorul şi cine a fost cîştigătorul, de fapt, din acest caz ruşinos.
Trebuie să ne interesăm cui prodest, cui îi este interesant. Şi cine a vrut să manipuleze acest caz, pentru a extrage dividende personale în dezavantajul general al Republicii Moldova. Şi am văzut încă o dată că toate problemele Republicii Moldova vin iarăşi din zona justiţiei, care, precum am constatat, este putredă, dar putrede   sînt şi alte instituţii ale statului.
Acum vreau să fac un apel către deputaţii din Alianţă. Oameni buni, nu trebuie să împărţim miniştrii în ai noştri şi nu ai noştri. Noi ne-am asumat o guvernare, iar dacă ne apărăm miniştrii sau instituţiile pe care le patronăm, atunci noi aducem un deserviciu Republicii Moldova.
Trebuie să ne asumăm responsabilitatea şi să recunoaştem acolo unde am greşit. Trebuie să mergem la capăt să aflăm care este adevărul şi în dosarul în care acum se află Baghirov, şi în dosarul 7 aprilie, fiindcă acum, cu aceste evenimente,   s-a aruncat o cuvă grea de beton peste cazul 7 aprilie, fiindcă toate iţele se vor învîrti şi se vor încîlci în jurul acestui caz şi nu vom afla nimic.
Noi vom insista ca Partidul Liberal, ca Fracţiunea Partidului Liberal… ca adevărul să se afle şi în cazul Baghirov, şi în cazul 7 aprilie.
Şi o scurtă declaraţie în legătură cu un atac care a avut loc cu o săptămînă şi ceva înainte asupra jurnalistului Petru Bogatu, actualmente preşedinte al Uniunii Jurnaliştilor din Moldova. A fost atacat în plină stradă, pe strada Puşkin, la staţia de troleibuze, lovit din spate şi i s-a provocat comoţie. Nu a văzut cine şi nu a declarat la poliţie acest caz.
Eu îmi cer iertare de la Petru pentru că nu am convenit că voi face acest demers. Dar mi se pare extrem de grav. Extrem de grav, fiindcă Petru a fost ales din mulţime şi atacat punctual, fără să-i se provoace careva atacuri la celelalte integrităţi fizice, adică n-a fost furat, n-a fost prădat. A fost un atac la integritatea fizică, la integritatea, la viaţa lui.
Şi solicit iarăşi, poate poliţia investighează acest caz căci mă tem că ele vor fi de acum înainte şi mai prezente. Mă tem de acest fapt, de acea cred că jurnaliştii trebuie apăraţi.         
Încă o mică precizare. Aş vrea să spun că presa, în aceste zile, s-a discurcat cu mult mai bine decît instituţiile statului şi bravo, fiindcă, de la momentul în care Baghirov a fost eliberat din sala de judecată, presa a spus că îi este gătit drumul spre Moscova. Şi măcar, citînd ziarele, instituţiile noastre de forţă, care sînt responsabile, ar fi putut să fie mult mai atente.
Din acest considerent, eu trag concluzia că lucrul, inactivitatea, crasă de care au dat dovadă instituţiile statului a fost făcută la comanda cuiva, sub presiunea a ceva şi s-a făcut în dezavantajul Republicii Moldova. Aici întreaga Republică Moldova pierde nu un partid sau altul, fiindcă am văzut astăzi anumite presiuni care s-au făcut asupra mea. Nu mă refer la comunişti. Ei, noi le ştim care este misiunea lor alături de gruparea Smirnov, ei aici, la Chişinău au aceeaşi misiune.
Mă refer la colegii din Alianţă şi aici mă gîndesc că este problema cea mare. Nu trebuie să tragem la interesele partidelor noastre, cînd avem în faţă apărarea interesului naţional.
Vă mulţumesc.
Video, Audio, Text FR ORDINEA DE  ZIORDINEA DE ZI
SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Derniers actes législatifs adoptés
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel:
 022 820 126

 info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe