Asistență externă
Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 07.12.2017

12/7/2017 11:00 AM

Legislature:  Legislatura XX (12/28/2014 - 3/20/2019)

Session:  Legislatura XX (12/28/2014 - 3/20/2019)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 331 Proiectul legii privind delimitarea proprietății publice
2. 203 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic șia producției alcoolice – art.3; Legea cu privire la publicitate – art.19; Legea privind controlul ș.a.
3. 32 Proiectul legii pentru modificarea articolului 19 din Legea nr.1456-XII din 25.05.1993 cu privire la activitatea farmaceutică
4. 411 Proiectul legii pentru modificarea art.41'1 din Legea ocrotirii sănătății nr.411-XIII din 28.03.1995
5. 349 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul familiei – art.36, 37; Legea privind actele de stare civilă – art.41, 43; Codul de procedură civilă – art.2, 10, 12, ș.a.)
6. 140 Proiectul hotărîrii pentru modificarea și completarea punctului 4.5 din Hotărîrea Parlamentului nr.153 din 15 iulie 2011 pentru aprobarea Strategiei securității naționale a Republicii Moldova
7. 341 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane – art.1, 2, 4, ș.a.; Legea privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați
8. 260 Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind Serviciul de Informații și Securitate – art.14; Legea privind statutul ofițerului de informații și securitate – art.7, 36)
9. 358 Proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2018
10. 359 Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018
11. 189 Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260/2006 (art.2, 7, 9, ș.a.)
12. 12 Proiectul legii privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
13. 209 Proiectul legii contabilității
14. 305 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul de procedură penală – art.229'3, 229'5, 258; Legea privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale – art.2, 4, 5, ș.a.)
15. 96 Proiectul legii muzeelor
16. 367 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul civil – art.1245'1; Legea cu privire la ipotecă – art.27)
17. 275 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului-cadru dintre Republica Moldova și Corporația Financiară Nordică de Mediu
18. 345 Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronautice la Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile
19. 347 Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului dintre Republica Moldova și Republica Slovacă la Tratatul între Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste și Republica Socialistă Cehoslovacă privind asistența juridică și raporturile juridice în materie s.a
20. 312 Proiectul hotărîrii cu privire la confirmarea în funcție a unor membri ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului
21. 313 Proiectul hotărîrii cu privire la confirmarea în funcție a unui membru al Consiliului de Observatori al IPNA Compania ”Teleradio Moldova”
22. 13 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici – art.6; Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar – Capitolul III, art.83, anexa nr.3, anexa nr.15
23. 375 Proiectul de hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (Oxana Domenti)
24. ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text STENOGRAMASTENOGRAMA
SUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZI SUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZI
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Agenda
Saturday, April 01, 2023
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe