Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 21.07.2017

7/21/2017 12:00 PM

Legislature:  Legislatura XX (12/28/2014 - 3/20/2019)

Session:  Legislatura XX (12/28/2014 - 3/20/2019)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 284 Proiectul legii cu privire la energetică
2. 193 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la activitatea farmaceutică – art.15, 16; Legea ocrotirii sănătății – art.1, 4, 4, 5; ș.a.)
3. 170 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător – anexa; Codul navigației maritime comerciale al RM – art.5, 6, 61, ș.a.)
4. 55 Proiectul legii privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare
5. 214 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc nr.291 din 16.12.16 (art.2, 12, 13, ș.a.)
6. 232 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Construcția Conductei de Transport Gaze pe direcția Ungheni-Chișinău”
7. 233 Proiectul legii pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea realizării proiectului ”Construcția conductei de transport gaze pe direcția Ungheni-Chișinău”
8. 198 Proiectul hotărîrii privind numirea în funcție a consilierilor pentru soluționarea contestațiilor ai Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor
9. 225 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea taxei de stat – art.4, 9; Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.10, 12, 27, ș.a.; ș.a.)
10. 223 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.10, 12; Legea cu privire la asociațiile obștești – art.38; Codul fiscal – art.133, 216, 241; ș.a.)
11. 318 Proiectul legii pentru completarea articolului 27 din Legea nr.344-XIII din 23.12.1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri)
12. 319 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind administrația publică locală – art.1, 2, 5; Legea privind descentralizarea administrativă – art.4)
13. 354 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.764-XV din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (art.4, 10'1, 17, 18)
14. 216 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului muncii al RM nr.154-XV din 28.03.03 (art.9, 10, 33 ș.a.)
15. 228 Proiectul hotărîrii cu privire la încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2017
16. 192 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul funciar – art.80; Legea cu privire la activitatea farmaceutica – art.10, 11, 11'2, ș.a.; ș.a.)
17. 213 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului transporturilor rutiere (art.3, 6, 11, ș.a.)
18. 218 Proiectul legii cu privire la modificarea unor acte legislative (Legea privind administrația publică locală - art.43, 49; Regulamentul-cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale – pct.4)
19. 238 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit
20. 245 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Emiratele Arabe Unite privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor
21. 133 Proiectul legii privind importul unor bunuri materiale
22. 235 Proiectul hotărîrii privind desemnarea în funcția de vicepreședinte al Curții de Conturi
23. 246 Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Listei ministerelor
24. 230 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul cu privire la știință și inovare – art.1, 4, 5, ș.a.; Codul educației – art.18, 115, 116, ș.a.)
25. 241 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 (art.53, 63, 89, ș.a.)
26. 247 Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (art.24, 26, 29, ș.a.)
27. 248 Proiectul hotărîrii cu privire la examenele naționale de Bacalaureat din liceele Republicii Moldova
28. 249 Proiectul de hotărîre pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova privind retragerea forțelor militare ruse de pe teritoriul țării
29. 250 Proiectul de hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.7/2015 privind componența numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului
30. 251 Proiectul de hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.48-XVIII din 29 octombrie 2009 privind domeniile de activitate ale comisiilor permanente ale Parlamentului
31. 254 Proiectul de hotărîre pentru modificarea unor hotărîri ale Parlamentului
32. 255 Proiectul de hotărîre pentru modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr.68/2015 privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și organizațiile parlamentare bilaterale
Video, Audio, Text STENOGRAMASTENOGRAMA
SUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZISUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZI
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
Declarations
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe