Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 30.06.2017

6/30/2017 10:00 AM

Legislature:  Legislatura XX (12/28/2014 - 3/20/2019)

Session:  Legislatura XX (12/28/2014 - 3/20/2019)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 395 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 02.06.2000 (art.1, 5, 10, ș.a.)
2. 178 Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității (art.8, 10, 14'3)
3. 6 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la rețeaua ecologică – art.2, 3, 5, ș.a.; Legea regnului vegetal – art.4, 8, 10, ș.a.)
4. 49 Proiectul legii privind scutirea Comunității Religioase Mănăstirea de Călugărițe cu hramul în cinstea ”Nașterea Maicii Domnului” din orașul Taraclia de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unui teren
5. 353 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.92, 129; Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală – art.6, 12; ș.a.)
6. 201 Proiectul de lege cu privire la Guvern
7. 185 Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.1591-XV din 26 decembrie 2002 privind protecția socială suplimentară a unor beneficiari de pensii și a unor categorii de populație
8. 12 Proiectul legii privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
9. 191 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind Fondul Arhivistic al RM – art.22; Legea contenciosului administrativ – art.24; ș.a.)
10. 192 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul funciar – art.80; Legea cu privire la activitatea farmaceutica – art.10, 11, 11'2, ș.a.; ș.a.)
11. 194 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind protecția mediului înconjurător – art.15, 16, 26, ș.a.; Legea privind ocrotirea monumentelor – art.161, 57; ș.a.)
12. 163 Proiectul legii privind importul unor obiecte de cult religios
13. INTERPELĂRI
Video, Audio, Text STENOGRAMASTENOGRAMA
SUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZISUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZI
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
Declarations
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe