Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Аккредитация журналистов в парламенте 

Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

Парламентаризм в Республике Молдова
Государственные власти и учреждения
Общественная информация
 
Обращения граждан
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Sedinte plenare

Şedinţa plenară din 24.02.2017

24.02.2017 10:00

Legislatura RU:  Legislatura XX (28.12.2014 - 20.03.2019)

Session RU:  Legislatura XX (28.12.2014 - 20.03.2019)

Subiecte Agenda RU
  Subiectul RU P.L. RU Видео, Аудио, Текст
1. 37 Proiectul hotărîrii privind aprobarea Planului legislativ anual al Parlamentului pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anul 2017
2. 38 Proiectul hotărîrii pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr.9 din 28 ianuarie 2015 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (anexa nr.6)
3. 39 Proiectul hotărîrii pentru modificarea și completarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.68 din 9 aprilie 2015 privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și organizaț
4. 9 Proiectul hotărîrii privind modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr.29 din 05.03.2015 privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului (art.1)
5. 477 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la rezerva Forțelor Armate – art.5, 14, 15; Legea cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei – art.4, 17, 18, ș.a.; ș.a.)
6. 392 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la activitatea farmaceutică – art.1, 5'1, 8 ș.a.; Legea cu privire la medicamente – art.3, 6, 6'1 ș.a)
7. 403 Proiectul legii cu privire la dispozitivele medicale
8. 438 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul familiei – art.14, 47, 51 ș.a.; Legea privind actele de stare civilă – art.25; ș.a.)
9. 516 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.909-XII din 30.01.1992 privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl (art.6, 8, 9)
10. 279 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.354-XV din 28.10.2004 cu privire la formarea bunurilor imobile (art.5, 7, 8, ș.a.)
11. 430 Proiectul legii pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei împotriva traficului de organe umane
12. 387 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind regimul străinilor în RM – art.3, capitolul III; Legea cu privire la migrația de muncă – art.3)
13. 485 Proiectul legii pentru completarea Legii taxei de stat nr.1216-XII din 03.12.1992 (art.4)
14. 11 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea taxei de stat – art.3, 4; Codul de procedură civilă – art.85)
15. 25 Proiectul hotărîrii privind încetarea calității de membru al Comisiei Electorale Centrale
Видео, Аудио, Текст STENOGRAMASTENOGRAMA
PROIECT DE ORDINE DE ZIPROIECT DE ORDINE DE ZI
Заявления
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Календарь
Принятые законодательные акты
 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы