Asistență externă
Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 24.02.2017

2/24/2017 10:00 AM

Legislature:  Legislatura XX (12/28/2014 - 3/20/2019)

Session:  Legislatura XX (12/28/2014 - 3/20/2019)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 37 Proiectul hotărîrii privind aprobarea Planului legislativ anual al Parlamentului pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anul 2017
2. 38 Proiectul hotărîrii pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr.9 din 28 ianuarie 2015 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (anexa nr.6)
3. 39 Proiectul hotărîrii pentru modificarea și completarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.68 din 9 aprilie 2015 privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și organizaț
4. 9 Proiectul hotărîrii privind modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr.29 din 05.03.2015 privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului (art.1)
5. 477 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la rezerva Forțelor Armate – art.5, 14, 15; Legea cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei – art.4, 17, 18, ș.a.; ș.a.)
6. 392 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la activitatea farmaceutică – art.1, 5'1, 8 ș.a.; Legea cu privire la medicamente – art.3, 6, 6'1 ș.a)
7. 403 Proiectul legii cu privire la dispozitivele medicale
8. 438 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul familiei – art.14, 47, 51 ș.a.; Legea privind actele de stare civilă – art.25; ș.a.)
9. 516 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.909-XII din 30.01.1992 privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl (art.6, 8, 9)
10. 279 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.354-XV din 28.10.2004 cu privire la formarea bunurilor imobile (art.5, 7, 8, ș.a.)
11. 430 Proiectul legii pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei împotriva traficului de organe umane
12. 387 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind regimul străinilor în RM – art.3, capitolul III; Legea cu privire la migrația de muncă – art.3)
13. 485 Proiectul legii pentru completarea Legii taxei de stat nr.1216-XII din 03.12.1992 (art.4)
14. 11 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea taxei de stat – art.3, 4; Codul de procedură civilă – art.85)
15. 25 Proiectul hotărîrii privind încetarea calității de membru al Comisiei Electorale Centrale
Video, Audio, Text STENOGRAMASTENOGRAMA
PROIECT DE ORDINE DE ZIPROIECT DE ORDINE DE ZI
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe