Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
 
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Şedinţe plenare

Şedinţa plenară din 25.11.2016

25.11.2016 10:00

Legislatura:  Legislatura XX (28.12.2014 - 20.03.2019)

Sesiunea:  Legislatura XX (28.12.2014 - 20.03.2019)

Subiecte Agenda
  Subiectul Descrierea Video, Audio, Text
1. 199 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii aviației civile nr.1237-XIII din 09.07.1997 (art.4, 5, 6)
2. 356 Proiectul legii pentru completarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225-XV din 30.05.2003 (art.174, 182'1, 182'2, ș.a.)
3. 188 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (art.124, 125, 125'1)
4. 411 Proiectul legii pentru modificarea articolului 20 din Legea nr.138 din 15.06.2012 privind sănătatea reproducerii
5. 414 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici (art.1, 5, 7'1, ș.a.)
6. 423 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – anexa nr.2'1; Legea cu privire la tariful vamal – anexa nr.2; ș.a.)
7. 429 Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.3, 5, 8, ș.a.; Legea pentru pinerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal – art.24; ș.a.)
8. 94 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul civil – art.212; Legea cadastrului bunurilor imobile – art.12)
9. 134 Proiectul legii pentru completarea articolului 58 al Legii privind actele de stare civilă nr.100 din 26.04.2001
10. 296 Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.134; Codul de procedură penală – art.77, ș.a; Legea privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți – art.8)
11. 262 Proiectul legii pentru completarea Legii nr.1435-XV din 07.11.2002 pentru compensarea diferenței de tarife la energia electrică și la gazele naturale utilizate de locuitorii unor localități din raioanele Dubăsari și Căușeni și ai satului Varnița
12. 114 Proiectul legii privind Statutul-cadru al unității administrativ-teritoriale
13. 334 Proiectul legii pentru completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154 din 28.03.2003 (art.252'2)
14. 145 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului adoptat prin Legea nr.797-XIII din 02.04.1996 (art.47, 122)
15. 228 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr.93-XIV din 15.07.1998 (Anexa)
16. Audieri parlamentare privind evoluția anchetei pentru investigarea furtului comis în sectorul financiar-bancar și avansarea procesului de recuperare a fondurilor deturnate
17. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședințelor în plen ale Parlamentului pentru perioada 1 - 9 decembrie 2016
Video, Audio, Text STENOGRAMASTENOGRAMA
PROIECT DE ORDINE DE ZIPROIECT DE ORDINE DE ZI
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Ultimele acte legislative adoptate
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel:
 022 820 126

 info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"