Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
 
Asistență externă
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 17.11.2016

11/17/2016 10:00 AM

Legislature:  Legislatura XX (12/28/2014 - 3/20/2019)

Session:  Legislatura XX (12/28/2014 - 3/20/2019)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 137 Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.4, 16, 17'1, ș.a.)
2. 356 Proiectul legii pentru completarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225-XV din 30.05.2003 (art.174, 182'1, 182'2, ș.a.)
3. 397 Proiectul legii pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.151 din 30.07.2015 cu privire la Agentul guvernamental
4. 28 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii salarizării (art.12, 14, 30)
5. 298 Proiectul legii cu privire la infrastructura națională de date spațiale
6. 349 Proiectul legii pentru completarea articolului 118 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14.03.2003
7. 408 Proiectul legii cu privire la modificarea şi completarea articolului 7 al Legii nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător
8. 240 Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova – art.7, 14; Legea privind resortisanții statelor terțe care au obligația deținerii unei vize și resortisanții statelor s.a.
9. 327 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.133-XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social (art.3, 5, 6, ș.a.)
10. 358 Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea sindicatelor – art.14; Legea cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați – art.6, 10, 12'1, ș.a.; Legea cu privire la asigurări – art.2; ș.a.)
11. 242 Proiectul legii pentru completarea Legii nr.438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova (art.5, 6)
12. 285 Proiectul legii pentru completarea articolului 27 din Legea nr.64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern
13. 422 Proiectul hotărîrii privind modificarea și completarea unor hotărîri ale Parlamentului (Hotărîrea privind înființarea comisiilor permanente ale Parlamentului și componența lor – art.8; Hotărîrea privind aprobarea componenței nominale ale comisiilor s.a.
14. 420 Proiectul legii privind atragerea împrumutului de stat extern din partea Fondului Monetar Internațional prin intermediul mecanismului de finanțare extinsă (EFF)
15. 421 Proiectul legii privind atragerea împrumutului de stat extern din partea Fondului Monetar Internațional prin intermediul mecanismului extins de creditare (ECF)
16. ÎNTREBĂRI
17. INTERPELĂRI
Video, Audio, Text STENOGRAMASTENOGRAMA
SUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZISUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZI
PROIECT DE ORDINE DE ZIPROIECT DE ORDINE DE ZI
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe