Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Accreditation of journalists in Parliament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară

7/14/2011 10:00 AM

Legislature:  Legislatura XIX (12/28/2010 - 12/27/2014)

Session:  Primavara 2011 (12/28/2010 - 8/15/2011)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 814 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea taxei de stat – art.4; Legea cu privire la publicitate – art.3; Legea privind protecţia consumatorilor – art.1, 1'1, 4, ş.a.; ş.a.)
2. 1331 Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul cu privire la Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS III)
3. 1350 Proiectul legii privind ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, încheiat prin schimb de scrisori la 8 aprilie 2010, privind modificările la Protocolul anexat la Acordul
4. 710 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.96-XVI din 13.04.2007 privind achiziţiile publice (art.5, 9)
5. 870 Proiectul legii pentru modificarea Codului funciar nr.828-XII din 25.12.1991 (art.36, 73)
6. 1756 Proiectul de hotărîre pentru aprobarea bugetului şi numărului de personal al Curţii de Conturi pe anul 2011
7. 71 Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pe anul 2011
8. 1564 Proiectul hotărîrii cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru investigarea cazurilor de demolare şi deteriorare a monumentelor istorice incluse în Registrul Monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat
9. Spre respingere
10. 2542 Proiectul legii pt compl. Legii învăţămîntului (art.48)
11. 4578 Proiectul legii pt mod. şi compl. art.8 al Legii învăţămîntului
12. 2823 Proiectul legii pt mod. şi compl. unor acte legislative (Legea învăţămîntului – art.21, 61, 62; Legea privind administraţia publică locală – art.13; ş.a.)
13. 4040 Proiectul legii cu pr. la mod. art.25 din Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21.07.1995
14. 4081 Proiectul legii pt compl. art.157 din Codul cu pr. la ştiinţă şi inovare al RM nr.259-XV din 15.07.2004
15. 3214 Proiectul hot. privind formarea Comisiei parlamentare de anchetă pt examinarea legalităţii Hot. GRM nr.865 din 17.08.2005 privind excluderea din Registrul monumentelor RM ocrotite de stat a conacului urban Teodosiu
16. 1496 Proiectul legii pentru completarea Legii învăţămîntului (art.38)
17. 3633 Proiectul legii privind interpretarea articolului 99 alineatul (2) din Regulamentul Parlamentului
18. 3666 Proiectul legii pentru completarea articolului 99 al Regulamentului Parlamentului
19. 3395 Proiectul legii privind modificarea şi completarea art.99 din Regulamentul Parlamentului
20. 3364 Proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea Legii nr.440-XIII din 27 aprilie 1995 cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă (art.13)
Video, Audio, Text STENOGRAMA STENOGRAMA
ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe