Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
Relații cu cetățeanul
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Şedinţe plenare

Şedinţa plenară din 07.07.2016

07.07.2016 10:00

Legislatura:  Legislatura XX (28.12.2014 - 20.03.2019)

Sesiunea:  Legislatura XX (28.12.2014 - 20.03.2019)

Subiecte Agenda
  Subiectul Descrierea Video, Audio, Text
1. 125 Proiectul legii pentru completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27.07.2006 (art.11, 38)
2. 218 Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Codului Audiovizualului al Republicii Moldova (art.2, 4, 9, ș.a.)
3. 231 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27.07.2006 (art.38, 40)
4. 211 Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern (art.7'1, 27'1)
5. 246 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea taxei de stat – art.4; Codul penal – art.77, 133'1, 145, ș.a.; ș.a.)
6. 299 Proiectul legii pentru modificarea și completare unor acte legislative (Legea instituțiilor financiare – art.3, 9, 15, ș.a.; Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali – art.25'1)
7. 256 Proiectul legii privind ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova, SA ”CET-Nord” și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind grantul investițional acordat din Fondul Regional al Parteneriatului Europei de Est pentru s.a.
8. 150 Proiectul legii privind ratificarea Convenției Poștale Universale și Protocolului ei final
9. 148 Proiectul legii privind ratificarea Regulamentului General al Uniunii Poștale Universale
10. 149 Proiectul legii pentru ratificarea Aranjamentului privind serviciile poștale de plată
11. Întrebări
Video, Audio, Text STENOGRAMASTENOGRAMA
ORDINE DE ZI (proiect)ORDINE DE ZI (proiect)
PROIECT DE ORDINE DE ZIPROIECT DE ORDINE DE ZI
Declaraţii
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Agenda
Ultimele acte legislative adoptate
 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"