Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară

7/8/2011 3:00 PM

Legislature:  Legislatura XIX (12/28/2010 - 12/27/2014)

Session:  Primavara 2011 (12/28/2010 - 8/15/2011)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 1034 Proiectul legii cu privire la protecţia datelor cu caracter personal
2. 964 Proiectul legii cu privire la Comisia Principală de Etică, structura şi modul de funcţionare a acesteia
3. 965 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Guvern – art.23; Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei – art.27; ş.a.)
4. 1367 Proiectul legii privind importul unor autovehicule
5. 1368 Proiectul legii cu privire la scutirea de taxe şi plăţi legate de intrarea în/ieşirea din Republica Moldova a participanţilor la exerciţiul internaţional „Codrii 2011”
6. 1369 Proiectul legii privind importul unor autovehicule
7. 1382 Proiectul legii privind importul unor autovehicule
8. 1081 Proiectul hotărîrii cu privire la intervenirea vacanţei unei funcţii de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului, declararea vacanţei funcţiei şi începutul procedurii de desemnare a unui nou membru al CCA
9. 1449 Proiectul hotărîrii cu privire la instituirea Adunării Parlamentare a Republicii Moldova şi a Republicii Polone
10. 1530 Proiectul legii pentru modificarea art.138 din Codul electoral
11. 460 Proiectul de lege privind completarea unor acte legislative (Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public – art.27, anexa nr.3; Codul electoral – art.44)
12. 368 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii privind protecţia mediului înconjurător nr. 1515-XII din 16 iunie 1993 (art.26, 28/1)
13. 1092 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.440-XIII din 27.04.1995 cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă (art.9, 13)
14. 1091
15. Spre respingere
16. 2542 Proiectul legii pt compl. Legii învăţămîntului (art.48)
17. 4578 Proiectul legii pt mod. şi compl. art.8 al Legii învăţămîntului
18. 2823 Proiectul legii pt mod. şi compl. unor acte legislative (Legea învăţămîntului – art.21, 61, 62; Legea privind administraţia publică locală – art.13; ş.a.)
19. 4040 Proiectul legii cu pr. la mod. art.25 din Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21.07.1995
20. 4081 Proiectul legii pt compl. art.157 din Codul cu pr. la ştiinţă şi inovare al RM nr.259-XV din 15.07.2004
21. 3214 Proiectul hot. privind formarea Comisiei parlamentare de anchetă pt examinarea legalităţii Hot. GRM nr.865 din 17.08.2005 privind excluderea din Registrul monumentelor RM ocrotite de stat a conacului urban Teodosiu
22. 1496 Proiectul legii pentru completarea Legii învăţămîntului (art.38)
23. 3561 Proiectul legii pentru completarea Legii învăţămîntului nr.547 din 21.07.1995 (art.14, 25, 26)
24. 3633 Proiectul legii privind interpretarea articolului 99 alineatul (2) din Regulamentul Parlamentului
25. 3666 Proiectul legii pentru completarea articolului 99 al Regulamentului Parlamentului
26. 3395 Proiectul legii privind modificarea şi completarea art.99 din Regulamentul Parlamentului
27. 3364 Proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea Legii nr.440-XIII din 27 aprilie 1995 cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă (art.13)
Video, Audio, Text STENOGRAMASTENOGRAMA
ORDINEA DE  ZIORDINEA DE ZI
Declarations
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Agenda
Monday, October 25, 2021
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe