Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 02.06.2016

6/2/2016 10:00 AM

Legislature:  Legislatura XX (12/28/2014 - 3/20/2019)

Session:  Legislatura XX (12/28/2014 - 3/20/2019)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 72 Proiectul legii pentru completarea Legii nr.139-XV din 10.05.2001 privind Societatea de Cruce Roșie din Moldova (art.13'1)
2. 90 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului familiei nr.1316-XIV din 26.10.2000 (art.6, 9, 10, 53)
3. 138 Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind elaborarea unei Farmacopei Europene și la Protocolul la Convenția privind elaborarea unei Farmacopei Europene
4. 153 Proiectul hotărîrii privind desemnarea unor membri ai Comisiei Electorale Centrale
5. 195 Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și distribuirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora la Convenția privind diversitatea biologică(Rio de Janeiro,5.07.92
6. 137 Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.4, 16, 17'1, ș.a.)
7. 199 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii aviației civile nr.1237-XIII din 09.07.1997 (art.4, 5, 6)
8. 425 Proiectul legii pentru abrogarea unor articole din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20.07.2000 (art.97'1 – 97'4)
9. 217 Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul privind achizițiile publice modificat prin Protocolul de modificare a acestuia
10. 105 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova - Capitolul IV; Legea privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte – art.4, 5, 6, 8; ș.a.)
11. 104 Proiectul legii pentru modificarea art.175'1 din Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18.04.2002
12. 5 Proiectul legii pentru modificarea articolului 22 din Legea nr.190-XV din 08.05.2003 cu privire la veterani
13. 87 Proiectul legii pentru completarea Legii nr.355-XVI din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (anexa nr.8)
14. 124 Proiectul legii cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor
15. 171 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul de procedură penală – art.29, 41, 52, ș.a.; Codul contravențional – art.230, 231, 232, ș.a.; s.a.)
16. 82 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal al RM – art.54, 93, 104; Codul de procedură penală al RM – art.52, 475, 483 ș.a.; Codul de executare al RM – art.174, 249, 270 ș.a.)
17. 92 Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.203)
18. ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text STENOGRAMASTENOGRAMA
SUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZISUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZI
PROIECT DE ORDINE DE ZIPROIECT DE ORDINE DE ZI
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Agenda
Saturday, January 22, 2022
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe