Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
 
Asistență externă
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 12.05.2016

5/12/2016 10:00 AM

Legislature:  Legislatura XX (12/28/2014 - 3/20/2019)

Session:  Legislatura XX (12/28/2014 - 3/20/2019)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 163 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la asociațiile obștești – art.1, 3, 9, ș.a.; Legea cu privire la fundații – art.1, 9, 11, ș.a.; ș.a.)
2. 72 Proiectul legii pentru completarea Legii nr.139-XV din 10.05.2001 privind Societatea de Cruce Roșie din Moldova (art.13'1)
3. 306 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind organizarea judecătorească – art.15 alin.21, 151, 16; Legea cu privire la statutul judecătorului – art.24; Legea privind selecția, evaluarea performanțelor și ...
4. 523 Proiectul legii pentru modificarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova (art.7, 68, 72, ș.a.)
5. 524 Proiectul legii pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova (art.189, 303, 306, ș.a.)
6. 15 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova (art.67, 126, 126'1, 126'2)
7. 122 Proiectul hotărîrii privind modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr.154 din 21.07.2011 pentru aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe anii 2011-2015
8. 123 Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Planului de acțiuni pe anul 2016 privind implementarea Strategiei naționale anticorupție pe anii 2011-2016
9. 147 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.345-XV din 25.07.2003 cu privire la apărarea națională (art.1, 2, 3, ș.a.)
10. 28 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii salarizării (art.12, 14, 30)
11. 62 Proiectul legii pentru modificarea art.1 alin.(2) al Legii nr.1295-XV din 25.07.2002 privind zona Economică Liberă ”Ungheni-Business”
12. 13 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind Zona Antreprenoriatului Liber – Parcul de Producție ”Valcaneș” – art.1; Legea cu privire la zonele economice libere – art.2, 6, 7)
13. 135 Proiectul legii privind Codul de etică și conduită a deputatului în Parlament
14. ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text STENOGRAMASTENOGRAMA
PROIECT DE ORDINE DE ZIPROIECT DE ORDINE DE ZI
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe