Asistență externă
Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 21.04.2016

4/21/2016 10:00 AM

Legislature:  Legislatura XX (12/28/2014 - 3/20/2019)

Session:  Legislatura XX (12/28/2014 - 3/20/2019)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 159 Proiectul hotărîrii pentru constituirea Comisiei de anchetă privind activitatea Î.S. ”Poșta Moldovei” în legătură cu informațiile referitoare la organizarea de către angajații instituției a transportării ilegale în afara teritoriului Republicii Moldova a
2. 153 Proiectul hotărîrii privind desemnarea unor membri ai Comisiei Electorale Centrale
3. 430 Proiectul legii cu privire la energia electrică
4. 431 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător – art.8; Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător – Anexa; ș.a.)
5. 432 Proiectul legii cu privire la gazele naturale
6. 433 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător – art.8; Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător – Anexa)
7. 51 Proiectul legii pentru completarea anexei la Legea nr.131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător
8. 356 Proiectul legii pentru modificarea Codului vamal al Republicii Moldova (art.30)
9. 135 Proiectul legii privind Codul de etică și conduită a deputatului în Parlament
10. 198 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la sistemul penitenciar – art.30, 34; Legea Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale – art.31; ș.a.)
11. 61 Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.200'1, 200'2, 200'3, ș.a.; Codul contravențional – art.74, 423'8, 385, ș.a.)
12. 68 Proiectul legii cu privire la reorganizarea sistemului instanțelor judecătorești
13. 199 Proiectul legii cu privire la parcurile din industria tehnologiei informației
14. 167 Proiectul hotărîrii cu privire la declararea anului 2016 Anul Mihai Grecu
15. 82 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal al RM – art.54, 93, 104; Codul de procedură penală al RM – art.52, 475, 483 ș.a.; Codul de executare al RM – art.174, 249, 270 ș.a.)
16. 116 Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului penal al RM nr.985-XV din 18.04.2002 (art.126'1,240,332'1 ș.a.)
17. 127 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la statutul judecătorului – art.15; Legea cu privire la Centrul Național Anticorupție – art.6; Codul de procedură penală al RM – art.15, 211, 212; ș.a.)
18. 121 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali (art.7, 12, 19, 33)
19. 3 Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat – art.14, 14'1, 14'2, ș.a.; Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative – art.III)
20. ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text STENOGRAMASTENOGRAMA
ORDINEA  DE  ZIORDINEA DE ZI
SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la ședința de inaugurare a sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la ședința de inaugurare a sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Agenda
Sunday, September 25, 2022
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe