Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Аккредитация журналистов в парламенте 

 
Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

 
Парламентаризм в Республике Молдова
 
 
 
 
 
 
Общественная информация
 
Обращения граждан
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Sedinte plenare

Şedinţa plenară din 25.03.2016

25.03.2016 10:00

Legislatura RU:  Legislatura XX (28.12.2014 - 20.03.2019)

Session RU:  Legislatura XX (28.12.2014 - 20.03.2019)

Subiecte Agenda RU
  Subiectul RU P.L. RU Видео, Аудио, Текст
1. 4 Proiectul hotărîrii pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea parlamentului nr.68 din 09.04.2015 privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și organizațiile parlamentare..
2. 518 Proiectul hotărîrii privind modificarea articolului 3 din Hotărîrea Parlamentului nr.7 din 23.01.2015 privind componența numerică șui nominală a Biroului permanent
3. 56 Proiectul hotărîrii privind demisia unui deputat în Parlament
4. 394 Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea privatizării fondului de locuințe – art.12'1; Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice – art.50'1)
5. 1299 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului în domeniul securităţii sociale între Republica Moldova şi Republica Portugheză
6. 1569 Proiectul de lege pentru completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (art.101-2)
7. 406 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei – art.21; Codul contravențional – art.372)
8. 70 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de Grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), în cadrul Proiectului de Restructurare a Căilor Ferate din Moldova, acordat din Fondul de Investiții pentru Veci..
9. 93 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte – art.2, 3; Legea cetățeniei Republici Moldova – art.17; ș.a.)
10. 72 Proiectul legii pentru completarea Legii nr.139-XV din 10.05.2001 privind Societatea de Cruce Roșie din Moldova (art.13'1)
11. 73 Proiectul legii privind importul unor bunuri
12. 291 Proiectul legii pentru modificarea și completarea art.5 al Legii nr.173 din 06.07.1994 privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale
13. 293 Proiectul legii pentru modificarea și completarea art.67 al Codului contravențional nr.218 din 24.10.2008
14. 461 Proiectul legii pentru modificarea și completarea art.74 Cod contravențional al Republicii Moldova nr.218 din 24.10.2008
15. 462 Proiectul legii pentru modificarea și completarea art.77'1 Cod contravențional al Republicii Moldova nr.218 din 24.10.2008
16. 92 Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.203)
17. 119 Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova despre inviolabilitatea suveranității, independenței și neutralității permanente a Republicii Moldova
18. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședințelor în plen ale Parlamentului pentru perioada 31 martie 2016 - 8 aprilie 2016
19. ÎNTREBĂRI
Видео, Аудио, Текст STENOGRAMASTENOGRAMA
SUPLIMENT LA ORDINEA  DE  ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
ORDINEA  DE  ZIORDINEA DE ZI
Заявления
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Принятые законодательные акты
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы