Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Accreditation of journalists in Parliament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 25.03.2016

3/25/2016 10:00 AM

Legislature:  Legislatura XX (12/28/2014 - 3/20/2019)

Session:  Legislatura XX (12/28/2014 - 3/20/2019)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 4 Proiectul hotărîrii pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea parlamentului nr.68 din 09.04.2015 privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și organizațiile parlamentare..
2. 518 Proiectul hotărîrii privind modificarea articolului 3 din Hotărîrea Parlamentului nr.7 din 23.01.2015 privind componența numerică șui nominală a Biroului permanent
3. 56 Proiectul hotărîrii privind demisia unui deputat în Parlament
4. 394 Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea privatizării fondului de locuințe – art.12'1; Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice – art.50'1)
5. 1299 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului în domeniul securităţii sociale între Republica Moldova şi Republica Portugheză
6. 1569 Proiectul de lege pentru completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (art.101-2)
7. 406 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei – art.21; Codul contravențional – art.372)
8. 70 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de Grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), în cadrul Proiectului de Restructurare a Căilor Ferate din Moldova, acordat din Fondul de Investiții pentru Veci..
9. 93 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte – art.2, 3; Legea cetățeniei Republici Moldova – art.17; ș.a.)
10. 72 Proiectul legii pentru completarea Legii nr.139-XV din 10.05.2001 privind Societatea de Cruce Roșie din Moldova (art.13'1)
11. 73 Proiectul legii privind importul unor bunuri
12. 291 Proiectul legii pentru modificarea și completarea art.5 al Legii nr.173 din 06.07.1994 privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale
13. 293 Proiectul legii pentru modificarea și completarea art.67 al Codului contravențional nr.218 din 24.10.2008
14. 461 Proiectul legii pentru modificarea și completarea art.74 Cod contravențional al Republicii Moldova nr.218 din 24.10.2008
15. 462 Proiectul legii pentru modificarea și completarea art.77'1 Cod contravențional al Republicii Moldova nr.218 din 24.10.2008
16. 92 Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.203)
17. 119 Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova despre inviolabilitatea suveranității, independenței și neutralității permanente a Republicii Moldova
18. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședințelor în plen ale Parlamentului pentru perioada 31 martie 2016 - 8 aprilie 2016
19. ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text STENOGRAMASTENOGRAMA
SUPLIMENT LA ORDINEA  DE  ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
ORDINEA  DE  ZIORDINEA DE ZI
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe