Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 04.03.2016

3/4/2016 10:00 AM

Legislature:  Legislatura XX (12/28/2014 - 3/20/2019)

Session:  Legislatura XX (12/28/2014 - 3/20/2019)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 33 Proiectul legii privind moratoriul asupra controlului de stat
2. 311 Proiectul legii privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale
3. 426 Proiectul legii metrologiei
4. 427 Proiectul legii cu privire la standardizarea națională
5. 436 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali – art.2, 4, 5, 7, ș.a.; Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de...
6. 467 Proiectul legii privind modificarea prevederilor art.24 al.(3) din Legea nr.768-XIV din 02.02.2000 privind statutul alesului local
7. 402 Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.156-XIV din 14.10.1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (art.31, 52)
8. 2474 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul funciar – art.71, 83; Legea cu privire la Curtea Constituțională – art.25; ș.a.)
9. 12 Proiectul legii pentru modificarea articolului 18 din Legea nr.289-XV din 22.07.2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale
10. 515 Proiectul legii privind modificarea art.18 din Legea nr.289-XV din 22.07.2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale
11. 487 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.146 din 16.06.1994 cu privire la întreprinderea de stat (Capitolul V)
12. 486 Proiectul legii privind modificarea art.28 din Legea Curții de Conturi
13. 4 Proiectul hotărîrii pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea parlamentului nr.68 din 09.04.2015 privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și organizațiile parlamentare..
14. 30 Proiectul legii pentru abrogarea Legii nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și canalizare
15. 132 Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind administrația publică locală – art.56; Legea pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale – anexa)
16. 508 Proiectul hotărîrii privind numirea în funcție a unor membri ai Consiliului de Observatori al Instituției Publice Naționale a Audiovizualului Compania ”Teleradio-Moldova”
17. 37 Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pe anul 2016
18. 5 Proiectul legii pentru modificarea articolului 22 din Legea nr.190-XV din 08.05.2003 cu privire la veterani
19. 35 Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru monitorizarea respectării drepturilor și libertăților omului în procesul examinării cazului grupului Petrenco
20. 317 Proiectul legii cu privire la organizarea activității notarilor
21. 433 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător – art.8; Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător – Anexa)
22. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședințelor în plen ale Parlamentului din 10 - 18 martie 2016
Video, Audio, Text STENOGRAMASTENOGRAMA
ORDINEA  DE  ZIORDINEA DE ZI
Declarations
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Agenda
Monday, October 18, 2021
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe