Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
 
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Şedinţe plenare

Şedinţa plenară din 25.02.2016

25.02.2016 10:00

Legislatura:  Legislatura XX (28.12.2014 - 20.03.2019)

Sesiunea:  Legislatura XX (28.12.2014 - 20.03.2019)

Subiecte Agenda
  Subiectul Descrierea Video, Audio, Text
1. 202 Proiectul legii cu privire la Procuratură
2. 14 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.5, 6, 11, ș.a.; Legea privind Comisia Națională a Pieței Financiare – art.4, 22, 28; ș.a.)
3. 280 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.407-XVI din 21.12.2006 cu privire la asigurări (art.30, 31, 41'1, ș.a.)
4. 33 Proiectul legii privind moratoriul asupra controlului de stat
5. 46 Proiectul legii cu privire la Centrul Național de Integritate
6. 47 Proiectul legii privind declararea averii și intereselor personale
7. 45 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea despre statutul deputatului în Parlament – art.2, 5, 7; Legea cu privire la Curtea Constituțională – 17, 19; ș.a.)
8. 337 Proiectul legii privind supravegherea pieței
9. 426 Proiectul legii metrologiei
10. 427 Proiectul legii cu privire la standardizarea națională
11. 372 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 06.06.2002 (art.1131, 1132, 133, ș.a.)
12. 335 Proiectul legii privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor
13. 408 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității – art.2, 6, 8, ș.a.; Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător – Anexa; ș.a.
14. 482 Proiectul legii pentru modificarea Legii privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor nr.172 din 25.07.2014
15. 430 Proiectul legii cu privire la energia electrică
16. 121 Proiectul legii privind promovarea utilizării energiei din sursele regenerabile
17. 434 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la statutul judecătorului – art.6, 9, 15, 25; Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.23, 34; ș.a.)
18. 18 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova (art.34, 38, 48, ș.a.)
19. 39 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului Audiovizualului al Republicii Moldova
20. 25 Proiectul hotărîrii pentru modificarea articolului 2 din Hotărîrea Parlamentului nr.221din 03 decembrie 2015 privind constituirea Comisiei de anchetă pentru evaluarea exercitării atribuţiilor autorităţilor statului în procesul de monitorizare...(Aeroport)
21. Informație privind participarea delegației parlamentare a Republicii Moldova la sesiunile ordinare ale Adunării Parlamentare a Consiliului Europei în anul 2015 (Prezintă - Liliana Palihovici, vicepreședintă a Parlamentului)
22. INTERPELĂRI
Video, Audio, Text ORDINEA  DE  ZIORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Ultimele acte legislative adoptate
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"