Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Аккредитация журналистов в парламенте 

Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

Парламентаризм в Республике Молдова
 
 
 
 
 
Общественная информация
Обращения граждан
 
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Sedinte plenare

Şedinţa plenară 17.12.2015

17.12.2015 10:00

Legislatura RU:  Legislatura XX (28.12.2014 - 20.03.2019)

Session RU:  Legislatura XX (28.12.2014 - 20.03.2019)

Subiecte Agenda RU
  Subiectul RU P.L. RU Видео, Аудио, Текст
1. 406 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei – art.21; Codul contravențional – art.372)
2. 274 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.414-XVI din 22.12.2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (art.2, 5, 8, ș.a.)
3. 427 Proiectul legii cu privire la standardizarea națională
4. 311 Proiectul legii privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale
5. 339 Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind protecția mediului înconjurător – art.56; Legea privind protecția aerului atmosferic – art.17, 20, Anexa)
6. 436 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali – art.2, 4, 5, 7, ș.a.; Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de...
7. 470 Proiectul legii pentru completarea Legii nr.273-XIII din 09.12.1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (art.3'1)
8. 484 Proiectul hotărîrii privind Raportul asupra activității Comisiei Naționale a Pieței Financiare și asupra funcționării pieței financiare nebancare pentru anul 2014 Scrisoarea nr. 1220 din 22.05.2015Scrisoarea nr. 1220 din 22.05.2015
9. 493 Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a Pieței Financiare pe anul 2016
10. Audierea Raportului Procurorului General privind starea legalității și ordinii de drept din țară pentru anul 2014
11. Audierea Raportului cu privire la activitatea Centrului Național Anticorupție pentru anul 2014 și primele 9 luni ale anului 2015
12. Audieri parlamentare cu privire la finanțarea în sistemul de sănătate
13. ÎNTREBĂRI
14. 475 Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.130 din 08.06.2012 privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă (art.72)
15. 482 Proiectul legii pentru modificarea Legii privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor nr.172 din 25.07.2014
16. 362 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova–art.29'1, 32; Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor...
17. 485 Proiectul hotărîrii cu privire la instiruirea Zilei Sportivului și a Mișcării Olimpice
Заявления
Nume Prenume RU Subiectul RU Видео, Аудио, Текст
Deliu Tudor Discursul deputatului PLDM, Tudor Deliu privind raportul de activitate a directorului CNA pentru anul 2014

Una din priorităţile actuale ale Republicii Moldova este prevenirea şi combaterea corupţiei. Importanţa acordată acestui domeniului a fost pusă în evidenţă prin menţiuni exprese în acordurile bilaterale încheiate de către Republica Moldova cu Uniunea Europeană, precum şi în documentele de cooperare cu Consiliul Europei, Organizaţia Naţiunilor Unite şi cu alte organisme internaţionale. 

Proporţiile şi importanţa sferelor afectate de corupţie solicită imperativ abordarea strategică a acestui flagel. 

Statul a întreprins un şir de măsuri pentru prevenirea şi combaterea acestui fenomen malefic, începînd cu elaborarea strategiilor naţionale în acest domeniu, elaborarea cadrului normativ relevant și pînă la implementarea activităţilor din aceste strategii, acte normative şi planuri de acţiuni, inclusiv de către principala instituție specializată în prevenirea și  combaterea corupției în țară. 

Principala autoritate publică specializată în lupta cu corupţia în Republica Moldova, aşa cum este stabilit în art. 1 alin. (1) din Legea nr. 1104-XV din 6 iunie 2002, este Centrul Naţional Anticorupţie. În ultimii ani statul a depus efort şi investiţii financiare esenţiale în vederea optimizării luptei cu corupţia prin fortificarea capacităţilor instituţionale ale CNA și din cele constatate în prezent eforturile depuse nu au fost îndreptățite, deși trebuiau să fie. 

Este de remarcat că la 08 decembrie 2015 societatea civilă în cadrul unei conferințe de presă a cerut deschis demisia Directorului CNA și a Procurorului General din cauza afilierii politice și mimării reformei justiției. Declarația respectivă a fost semnată de 19 asociații obștești care se bucură de un respect și o reputație înaltă în societate, ceea ce face argumentele aduse foarte plauzibile. Astfel, mimarea reformei justiției de către aceste două instituții, afilierea politică și ineficiența în prevenirea furtului din sectorul financiar-bancar, fapte care au afectat masiv cursul valutei naţionale, preţurile la resursele energetice şi au contribuit la pauperizarea continuă a populaţiei, sunt principalele motive din care societatea civilă a cerut demisia conducătorilor acestor două instituții. 

Este de menţionat faptul că barometrul opiniei publice astăzi arată un grad de nemulțumire extrem de înalt față de lupta cu corupția în Republica Moldova. Implicit responsașbilitatea pentru acest grad de nemulțumire o poartă principalul organ public care are misiunea de a combate acest flagel vicios - CNA. 

Acest trend se menține deja de 5 ani, și devine unul tot mai dramatic. Astfel, opinia publică pe parcursul ultimilor doi ani arată o scădere dramatică a gradului de mulţumire a respondenţilor privind combaterea corupţiei în Republica Moldova, în pofida faptului că în anul 2012, autoritatea direct responsabilă de combaterea acestui flagel a fost reformată. 

Dacă în mai 2010 se atesta un grad de satisfacţie de 10%, atunci în mai 2013 s-a observat diminuarea acestui procent de încredere pînă la 4,9%. Matematic vorbind, din 2010 pînă în prezent, rata încrederii populaţiei a scăzut cu peste 50%, fapt care se datorează în primul rînd ineficienţei activităţii CNA. 

Avînd în vedere aceşti doi factori importanţi – lipsa independenţei reale a CNA şi diminuarea dramatică a procentului de încredere a cetăţenilor Republicii Moldova în activitatea de prevenire şi combatere a corupţiei, considerăm absolut necesar să recunoaștem public și oficial că activitatea CNA în îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu a eșuat! 

Despre acest fapt ne vorbește nu doar societatea civilă, dar și mai multe cazuri de rezonanță pe care CNA, deși era obligat, prin lege să se autosesizeze și să lucreze mult, preferă să „închidă ochii” și să spună societății că totul este bine și corupție nu există, că nu există activitate la comanda politică.

Cum într-o perioadă de cinci ani, Moldova a pierdut păduri cu o suprafață echivalentă a mii de terenuri de fotbal. Asta după ce mai mulți afaceriști în frunte cu Șor, au ajuns proprietari în Codrii Orheiului, oferind statului în schimb terenuri degradate. Ulterior, pădurea a devenit obiectul mai multor tranzacții de milioane. Sau poate nu cunoșteți despre acest caz? Citiți investigațiile jurnaliștilor.

Ce face CNA pe cazul traficului de pădure ? Nu de mult timp a fost publicată o ancheta jurnalistică îl vizează și pe un angajat Moldsilva, care a propus printr-un intermediar 4 ha de pădure la preț de 75 000 euro. Nu anchete de serviciu ! aici nu sunt elemente de investigație disciplinară, dar penală! 

Am studiat raportul de activitate a CNA pentru anul 2014. Nu am văzut nici un cuvînt despre fraudele de milioane de la Metalferos și Moldtelecom ! Nu domnule Director ! Nu ne „umpleți ochii” cu afirmații declarative de genul CNA a început verificări la Metalferos, Moldtelecom sau Moldova Gaz. Unde sunt rezultatele concrete, fiindcă suspiciunile despre fraudele financiare de la aceste întreprinderi de stat planează de 5-6 ani în societate ! Ce-a făcut instituția pe care o conduceți pînă acum să preveniți aceste fraude? O să vă spun ce știe întreaga societatea.

Nimic! 

Ați ajuns la limita cînd nu politicienii, dar deja oamenii simpli, societatea întreagă vă spune cu glas tare – ajunge ! Nu mai „bateți capul” la oameni cu pseudo-lupta cu corupția. Personal, domule Chetraru vă apreciez calitățile profesionale, dar vă rog mult nu încercați a vă transforma în bîtă politică ambalată în uniformă cu epoleți.

 

Видео, Аудио, Текст SUPLIMENT LA ORDINEA  DE  ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
ORDINEA  DE  ZIORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Заявления
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Принятые законодательные акты
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы