Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Аккредитация журналистов в парламенте 

 
Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

 
Парламентаризм в Республике Молдова
 
 
 
 
 
 
Общественная информация
 
Обращения граждан
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Sedinte plenare

Şedinţa plenară

23.06.2011 10:00

Legislatura RU:  Legislatura XIX (28.12.2010 - 27.12.2014)

Session RU:  Primavara 2011 (28.12.2010 - 15.08.2011)

Subiecte Agenda RU
  Subiectul RU P.L. RU Видео, Аудио, Текст
1. 2000 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul penal – art.185'1, 185'2; Codul de procedură civilă – art.33; ş.a.)
2. 710 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.96-XVI din 13.04.2007 privind achiziţiile publice (art.5, 9)
3. 469 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.461-XV din 30 iulie 2001 privind piaţa produselor petroliere (art.18, 25)
4. 623 Proiectul legii monumentelor de for public
5. 2303 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (art.265, 282, 291 ş.a.)
6. 1882 Proiectul legii pentru completarea anexei nr.1 la Legea nr.142-XVI din 07.07.2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I
7. Raport ( Raportor - Valeriu Zubco, procuror general al Republicii Moldova ) Raport privind executarea Hotărîrii Parlamentului nr.160 din 9 iulie 2010 privind modul de repartizare a ajutoarelor umanitare şi a resurselor financiare din fondul de rezervă în legătură cu inundaţiile din anul 2008
Видео, Аудио, Текст StenogramaStenograma
ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI
Заявления
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Принятые законодательные акты
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 

   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы