Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

 
Accréditation des journalistes au Parlement

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parlementarisme en République de Moldavie
 
 
 
 
 
 
Informations publiques
 
Sessions parlementaires > Sessions plénières
Sedinte plenare

Şedinţa plenară din 20.11.2015

20/11/2015 10:00

Legislatura FR:  Legislatura XX (28/12/2014 - 20/03/2019)

Session FR:  Legislatura XX (28/12/2014 - 20/03/2019)

Subiecte Agenda FR
  Subiectul FR P.L. FR Video, Audio, Text FR
1. 333 Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 15 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995
2. 253 Proiectul pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova (18, 33, 38 ș.a.)
3. 379 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea regnului animal – art.2, 22, 23'1, ș.a.; Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat – art.25)
4. 239 Proiectul legii privind importul unor bunuri
5. 196 Proiectul legii privind importul unor bunuri
6. 397 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr.72 din 12.04.2015
7. 398 Proiectul legii pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 nr.73 din 12.04.2015
8. 399 Proiectul legii pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2015 nr.74 din 12.04.2015
9. 337 Proiectul legii privind supravegherea pieței
10. 338 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind securitatea generală a produselor – art.1, 7'1, 8'1, 8'2; Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător – art.29)
11. 101 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului transporturilor rutiere ( art.5, 8, 9, ș.a.)
12. 57 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul transporturilor rutiere – art.2, 5, 9, ș.a.; Codul contravențional al Republicii Moldova – art.32, 36'1, 197, ș.a.; Legea privind reglementarea prin licențiere a activității...
13. 178 Proiectul legii privind modificarea art.4 din Legea nr.123-XVIII din 23.12.2009 cu privire la gazele naturale
14. 280 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.407-XVI din 21.12.2006 cu privire la asigurări (art.30, 31, 41'1, ș.a.)
15. Raportul Comisiei speciale permanente de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și al declarațiilor de interese personale ale Președintelui și a membrilor Comisiei Naționale de Integritate nr. 1067 din 18.05.2015nr. 1067 din 18.05.2015
nr. 1923 din 09.09.2015nr. 1923 din 09.09.2015
16. 380 Proiectul legii privind completarea articolului 1 din Legea nr.26 din 04.03.2010 privind Zona Economică Liberă ”Bălți”
17. 341 Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei parlamentare speciale pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului pentru protecția drepturilor copilului
18. 449 Proiectul hotărîrii privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție
19. 448 Proiectul hotărîrii privind demisia unui deputat în Parlament
20. 248 Proiectul hotărîrii privind crearea grupului de lucru pentru asigurarea, în cadrul normelor constituționale, a funcționalității autonomiei Găgăuziei și a prevederilor legislative ale Republicii Moldova în raport cu statutul special al UTA Găgăuzia
21. Cu privire la situația din domeniul financiar-bancar din Republica Moldova
Declaratii FR
Nume Prenume FR Subiectul FR Video, Audio, Text FR
Deliu Tudor

Stimate domnule Preşedinte, 

Stimaţi colegi deputaţi, 

Onorată asistenţă, 

Statul de drept constituie un principiu fundamental și o valoare supremă a Republicii Moldova. Acest principiu este consfinţit şi garantat de articolul 1 din Constituţia Republicii Moldova. Trebuie reținut faptul că statul de drept este un proces complex care îmbină eforturile comune ale tuturor, ale ramurilor puterii în stat, ale autorităților publice, ale organelor de drept și ale fiecărui cetățean în parte.

Noțiunea de „stat captiv" își are sorgintea în Republica Moldova odată cu apariția și dezvoltarea fenomenului oligarhico-corupt și deja a devenit faimos și peste hotarele plaiului mioritic. Această faimă are un caracter malefic datorită scandalurilor de corupție și a organelor de stat controlate politic.

Datorită subordonării politice a organelor de ocrotire a normelor de drept, abuzurile în efectuarea justiției au avut loc și continuă și în prezent.

O dimensiune total distinctă și o altitudine amenințător de ilicită a fenomenului de control politic al justiției a fost atins în acel moment cînd justiția moldavă a început a fi utilizată pentru lichidarea oponenților politici.

Tonalitatea acestui fenomen de control politic total al sectorului justiției a atins un nou apogeu concomitent cu abuzurile juridice procedurale comise la ridicarea imunității deputatului Vlad Filat.

Acestea nu s-au limitat la cele menționate și au continuat la nivel de CNA și Procuratură Generală, prin interzicerea accesului deputaților din Fracțiunea parlamentară a Partidului Liberal Democrat din Moldova în incinta instituției publice Curtea de Apel Chișinău la data de 18 noiembrie 2015, precum și în instituția de stat Penitenciarul nr.13.

Suplimentar la acțiuni ilegale, vom remarca încă una revoltătoare, privarea de dreptul constituțional la libera exprimare a deputatului în exercițiul mandatului Vlad Filat, după ședința de judecată de la Curtea de Apel din Chișinău la data de 18 noiembrie 2015.

Onorat Parlament,

În contextul celor expuse mai sus, voi menționa că accesul deputatului în incinta Curții de Apel Chișinău care este o instituție publică, nu poate fi limitat sau blocat.

Mai mult decît atît, potrivit articolului 21 al Legii despre statutul deputatului în Parlament, deputatul are dreptul de a vizita, prezentînd legitimația de deputat, orice organ de stat și obștesc, orice unitate.

În acest context, vom remarca faptul că deputaților Fracțiunii parlamentare a Partidului Liberal Democrat din Moldova nu li s-a permis accesul nici măcar pe holurile Curții de Apel Chișinău, ceea ce este ilicit și inexplicabil.

Forțele speciale care au îngrădit ilegal dreptul deputaților de acces într-o instituție publică aparțin Detașamentului cu destinație specială a Departamentului instituțiilor penitenciare „Pantera”.

În acest context, considerăm nu doar ilegală îngrădirea accesului deputaților într-o instituție publică, dar și disproporționată utilizarea forțelor speciale contra deputaților care au venit la Curtea de Apel Chișinău pentru a-l susține moral pe președintele Fracțiunii parlamentare, domnul deputat Vladimir Filat.

Vom menționa că anterior deputaților Fracțiunii parlamentare a Partidului Liberal Democrat din Moldova le-a mai fost îngrădit accesul în Penitenciarul nr.13.

Vreau să dau citire articolului 181 alineatul (1) litera d) al Codului de executare care, expres, stabilește că în timpul exercitării funcțiilor de serviciu deputații au dreptul de a vizita instituțiile care asigură deținerea persoanelor fără permisiune specială.

În aceste condiții, nu este nevoie de interpretări și dezbateri pentru a înțelege că procurorii au încălcat flagrant legea cînd au interzis deputaților accesul într-o instituție de stat.

Totodată, menționăm că persoanele se fac responsabile de violarea drepturilor fundamentale ale domnului Vlad Filat ce fac... se fac vinovate și de încălcarea normelor legale menționate mai sus și sînt pasibile de răspundere legală stabilită de articolul 316 din Codul contravențional, neîndeplinirea cerințelor legitime ale deputatului în Parlament sau împiedicarea desfășurării activității de deputat.

Credem că ar fi în spiritul legii dacă Procuratura Generală se va autosesiza în acest caz de violare a  normelor legale menționate mai sus, iar persoanele care au contribuit la încălcarea lor să fie supuse responsabilității juridice potrivit prevederilor legii.

Cu referință la dreptul persoanei la expresie și opinie, la data... de care a fost privat ilicit domnul Vladimir Filat la data de 18 noiembrie 2015. Iluminăm cunoștința procurorilor că, potrivit articolului 32 alineatul (1) al Constituției Republicii Moldova, libertatea opiniei și exprimării, stabilește că: „Oricărui cetățean îi este garantată libertatea gîndirii, a opiniei, precum și libertatea exprimării în public prin cuvînt, imagine sau prin alte mijloace posibile”. Astfel, deducem că celelalte motive inventate de procurori sînt ilicite și neconstituționale.

Remarcăm că la moment domnul Vladimir Filat este deputat în exercițiul mandatului, iar conform alineatului (2) din articolul 9 al Legii privind statutul deputatului în Parlament, deputatul nu poate fi persecutat sau tras la răspundere juridică sub nici o formă pentru opiniile politice sau voturile exprimate în exercitarea mandatului.

Potrivit articolului 3 alineatul (1) al Legii cu privire la libertatea de exprimare, orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Și acest drept cuprinde libertatea de a căuta, de a primi și de a comunica fapte și idei.

Stimați deputați din toate fracțiunile,

Declarăm că la moment asistăm cu toții la o sfidare flagrantă a legii și autorității deputatului în Parlament. Mîine putem să ne pomenim fiecare din noi în această situație cînd ni se va închide gura, nu ni se va răspunde la interpelări, ni se va îngrădi dreptul de acces în instituțiile publice.

Rog respectuos să luăm atitudine, altfel ne trezim într-un stat captiv și totalitar. 

Mulțumesc. (Aplauze în sală.)

Video, Audio, Text FR ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Derniers actes législatifs adoptés
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe