Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
Informations publiques
 
Sessions parlementaires > Sessions plénières
Sedinte plenare

Şedinţa plenară din 19.11.2015

19/11/2015 10:00

Legislatura FR:  Legislatura XX (28/12/2014 - 20/03/2019)

Session FR:  Legislatura XX (28/12/2014 - 20/03/2019)

Subiecte Agenda FR
  Subiectul FR P.L. FR Video, Audio, Text FR
1. 301 Proiectul hotărîrii pentru completarea punctului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.433-XII din 26.12.1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova
2. 288 Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.355-XVI din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (anexa nr.1, anexa nr.11)
3. 307 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.3, 22, 30; Legea privatizării fondului de locuințe – Anexa nr.5; Legea cambiei – art.4, 12, 27 ș.a.; ș.a.)
4. 270 Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cadastrului bunurilor imobile – art.3, 6, 8; Codul de procedură civilă – art.96; ș.a.)
5. 308 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul de procedură penală al RM – art.236, 317, 336; Codul de procedură civilă al RM – 194, 275; Codul contravențional al RM – art.382)
6. 320 Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 19 din Legea nr.544-XIII din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului
7. 372 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 06.06.2002 (art.1131, 1132, 133, ș.a.)
8. 239 Proiectul legii privind importul unor bunuri
9. 196 Proiectul legii privind importul unor bunuri
10. 64 Proiectul legii privind importul unor echipamente pentru cercetarea și protejarea patrimoniului cultural-istoric al Republicii Moldova
11. 214 Proiectul legii privind importul unor mijloace de transport
12. 336 Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea privind comerțul electronic – art.11; Codul contravențional – art.344)
13. 408 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității – art.2, 6, 8, ș.a.; Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător – Anexa; ș.a.
14. 101 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului transporturilor rutiere ( art.5, 8, 9, ș.a.)
15. 428 Proiectul legii privind scutirea de TVA, taxa vamală și de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale a mărfurilor și serviciilor importate și/sau livrate pentru construcția grădiniței de copii cu 160 de locuri în satul Cișmichioi, UTA Găgăuzia
16. Cu privire la scrutinele electorale din 2014 și 2015 Raportor - Comisia Electorală Centrală
17. ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text FR ORDINEA  DE  ZIORDINEA DE ZI
SUPLIMENT LA ORDINEA  DE  ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Agenda
lundi 16 mai 2022
Pentru data selectata, la moment nu este nici o inregistrare FR
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe